Rädda rovdjuren - stoppa proppen!


2000 björnar, 1000 lodjur, 200 vargar,
200 järvar och 400 kung
sörnspar

- så många rovdjur riskerar att dödas om regeringensproposition om en ”hållbar rovdjurspolitik” får stöd i riksdagen. Propositioneninnehåller flera förslag som vore en katastrof för Sveriges vargar, björnar,lodjur, järvar och kungsörnar om de blev verklighet. Bland annat harregeringen, fastställt ett fullkomligt orimligt lågt värde på så kallad gynnsambevarandestatus, alltså hur många djur som behövs för att stammarna ska varalivskraftiga. Värdet har inget vetenskapligt stöd och banar väg för enomfattande jakt på rovdjur, en jakt som saknar motstycke i modern tid.

Rovdjurenbehöver fler som gör sina röster hörda - protestera du också!

Skicka ettbrev till en eller flerariksdagsledamöter. Författa ett brev med egna ord eller kopiera brevet nedan och skriv under med ditt namn.


"Bäste/a XXXXX

Jag skriver till Dig för att jag oroarmig för Sveriges alla hotade vargar, björnar, lodjur, järvar och kungsörnar. Omregeringens proposition om en ”hållbar rovdjurspolitik” går igenom riskerartusentals rovdjur att dödas.

Förslagen i propositionen är djupt oetiska och en katastrof för svensk naturvård och Sveriges internationella anseende. Att skjuta ned de svenska rovdjursstammarna till de föreslagna nivåerna vore att föra tillbaka förvaltningen till 1800-talet, vars utrotningskampanjer rovdjuren precis återhämtat sig ifrån. Det borde ingen ansvarsfull politiker vilja ha på sitt samvete. Propositionen banartill och med väg för jakt på kungsörn, vilket är en tydlig indikation på hur huvudlösa förslagen är i sin helhet.

Därför uppmanar jag Dig att agera föratt förslagen aldrig blir verklighet. Kräv att gynnsam bevarandestatus ska tasfram på ett vetenskapligt och trovärdigt sätt, inte som nu manipuleras för att få så låga värden som möjligt. Och låt inte en rovdjurshatande minoritet råda över rovdjurens existens. Vargar, björnar, lodjur, järvar och kungsörnarär allas vår angelägenhet och en omistlig del av den biologiska mångfalden.

Bästa Hälsningar

XXXX XXXXXXX"

Skicka brevet till en eller flera av riksdagens ledamöter
Här hittar du mailadresser till alla riksdagsledamöter


Tack för ditt engagemang!