Vargvalpar lever farligt

Vargstammen är liten, sårbar och hotas av inavel. Sjukdomar kan
snabbt utplåna en hel familj. Risken är stor att valparna blir skjutna, antingen i legal eller illegal jakt. Varje valp som får leva och få egna
ungar kan göra vargstammen mer livskraftig.


Svenska Rovdjursföreningen arbetar för vargarnas rätt att leva.
Du kan också bidra till deras framtid genom att symboliskt
adoptera en vargvalp
.

Om du vill bli fadder för en valp får du
ett vackert foto i A4, ett certifikat
med ditt namn och information om vargvalpar i Sverige.

Adoption sker via Autogiro och kostar endast 45 kr per månad.
Ladda ner blanketten här nedan - fyll i den och skicka till:

Svenska Rovdjursföreningen
Tegelviksslingan 26
116 45 Stockholm


Här laddar du ner blanketten Ansökan autogiro

Har du ingen skrivare kontaktar du Gunilla Hecktor tel 08-441 41 17 

eller maila gunilla.hecktor@rovdjur.se så skickar hon en blankett.


Tack för ditt stöd!


Foto vargvalp: Lina Ricklund