Svar på remisser från myndigheter

Att svara på remisser och ge föreningens synpunkter på olika utredningar i rovdjursfrågor är en omfattande och viktig uppgift som vi lägger ned mycket tid på. Att även avge yttranden utan att nödvändigtvis fått en remiss är en demokratisk rättighet för både organisationer och enskilda medborgare.

Här kan du ta del av föreningens skrivelser och remissvar på utredningar och förslag från departement, myndigheter och andra. De är Svenska Rovdjursföreningens officiella ståndpunkt i den aktuella frågan.
Länkarna öppnas som PDF-filer.

2020