Svar på remisser från myndigheter

Att svara på remisser och ge föreningens synpunkter på olika utredningar i rovdjursfrågor är en omfattande och viktig uppgift som vi lägger ned mycket tid på. Att även avge yttranden utan att nödvändigtvis fått en remiss är en demokratisk rättighet för både organisationer och enskilda medborgare.

Här kan du ta del av föreningens skrivelser och remissvar på utredningar och förslag från departement, myndigheter och andra. De är Svenska Rovdjursföreningens officiella ståndpunkt i den aktuella frågan.
Länkarna öppnas som PDF-filer.


2018

2016

Genetisk förstärkning av vargpopulationen
Ändring i Jaktförordningen
Strategi för svensk viltförvaltning

2013
Toleransnivå för rennäringen
Typgodkännande av fångstredskap

Nationella förvaltningsplaner för björn, järv, lodjur och kungsörn

2012

2011

Remissvar Världsarvet Laponia

Yttrande över konsekvensutredning för Laponia

Till arkivet