Svenska Rovdjursföreningen
för vargens talan i EU


EU-kommissionen har flera gånger de senaste åren uppmanat Sverige att respektera EU:s naturvårdslagstiftning och skydda den starkt hotade svenska vargstammen.


EU kommer att granska den svenska vargjakten och
tar den till domstol om den ses som en licensjakt

Beslutet om vargjakten som började 31 januari i år kommer att granskas av EU:s miljödirektorat. Direktoratet vill ta reda på om det ligger i linje med EU:s art- och habitatsdirektiv. 


EU-kommissionären: Vi har inte råd att missa möjligheten till en gemensam lösning på vargfrågan

EUs miljökommissionär Janez Potocnik menar att vi inte har råd att missa möjligheten till en gemensam lösning för "för vargens och våra ekosystems skull, och därmed även för vår egen skull".

Rovdjursföreningen har även tidigare anmält Sverige till EU-kommissionen för licensjakten på varg. 

2010 anmälde Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige vargjakten till EU-kommissionen för överträdelse mot EUs naturvårdslagstiftning.

Kommissionen offentliggjorde sitt beslut i ett pressmeddelande den 27 2011januari och uppger att flera aspekter av den svenska vargpolitiken kan vara oförenliga med gällande EU-lagstiftning. Några exempel anges:

• gynnsam bevarandestatus för det svenska vargbeståndet.
• godtycklig begränsning av antalet vargar i Sverige till 210.
• licensjakt på en strikt skyddad art utan att de stränga villkoren för undantag i EU-lagstiftningen uppfylls.
• begränsat utbredningsområde för vargar kan bli följden.
• licensjakt tillåts före införseln av vargar för att förbättra artens genetiska status.
• risk för att upprepad licensjakt kan resultera i flerårig jakt.
• avsaknad av en förvaltningsplan för denna utrotningshotade djurart.


Läs exempel på skildringar av en svenska vargjakten artiklar i utländska media:

2013
Rovdjursföreningens Ann Dahlerus intervjuad i BBC om Sveriges urvalsjakt på varg

2011
The Guardian: EU plans legal action against wolf hunt


BBC News: Sweden wolf hunt brings EU legal threat
Le Monde: Bruxelles rappelle à l'ordre la Suède pour protéger les loups