Rovdjurspolitik


Tonläget är högt i svensk rovdjurspolitik och mycket handlar om siffror.
Politiska ställningstaganden avgör hur många individer eller föryngringar av
varje art som ska finnas i landet och ibland även i vilka delar av landet de inte
får finnas.

Det som ofta glöms bort är att rovdjurspolitiska beslut har ekologiska konsekvenser som sträcker sig långt bortom de direkt berörda arterna. Beslut som politikerna tar i dag påverkar våra barn och barnbarns möjligheter att få uppleva en artrik natur där rovdjuren har en självklar plats.

Särskilt vargfrågan väcker starka känslor. Svenska Rovdjursföreningens övergripande mål är att vargen ska tillåtas att återetablera sig i sitt forna utbredningsområde och att den ska finnas i en långsiktigt livskraftig stam..

Svenska Rovdjursföreningen försöker påverka rovdjurspolitiken bland annat genom att svara på remisser och informera politiker och så att de fattar rovdjurskloka beslut.

Vi är också mycket aktiva i rovdjursdebatten. Läs mer om våra ståndpunkter under pressmeddelanden, debattartiklar och övriga kommentarer.