Vi överklagar licensjakten på varg

2017-11-02

Svenska Rovdjursföreningen har överklagat beslutet om licensjakt på varg i vinter. I överklagandet tar föreningen upp en rad argument som inte fanns med förra vintern, när Högsta Förvaltningsdomstolen prövade om tidigare vargjakt varit laglig.

- Ett viktigt argument nu är att det har kommit ny kunskap om hur man beräknar hur många vargarna är. Och då har det visat det sig att vargarna inte når upp till det referensvärde på 300 djur, som Naturvårdsverket har sagt är en förutsättning för licensjakt. Det man brukar räkna i fält är antalet revir med familjegrupper och föryngringar, och sedan gäller det att utifrån de siffrorna göra en så korrekt uppskattning som möjligt av hur många vargar vi har, förklarar Torbjörn Nilsson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

- Tidigare har man räknat på ett sätt som innebär att även vargar som redan är döda räknas med! Men en siffra som innehåller redan döda vargar kan inte jämföras med referensvärdet, för det referensvärdet gäller antalet levande vargar, fortsätter Torbjörn Nilsson.

Det är fem länsstyrelser som beslutat om licensjakt på varg i vinter: länsstyrelserna i Värmland, Örebro, Västmanland, Dalarna och Gävleborg. Svenska Rovdjursföreningen har överklagat alla fem besluten.

- I besluten påstår länsstyrelserna att vargstammen i Sverige skulle ha en kontinuerligt hög tillväxttakt. Men den tillväxten bröts av en minskning för två år sedan, säger Torbjörn Nilsson, och stammen har inte återhämtat sig efter den
minskningen.


Svenska Rovdjursföreningen skriver också att licensjaktsbesluten öppnar för oetisk användning av jakthundar. Om inte Förvaltningsrätten stoppar licensjakten helt, så vill föreningen i andra hand att domstolen lägger till villkor om att jakthundar som spårar varg ska hållas i band, för att säkerställa att vargjakten inte urartar till djurplågeri.

- Att låta en grupp lösspringande hundar förfölja och hetsa ett vilt djur är en grym och stressande jaktform, som inte har någon plats i den svenska jakttraditionen, menar Torbjörn Nilsson. Vi menar att det strider mot jaktlagen, men tyvärr innehåller länsstyrelsebesluten skrivningar som ger intryck av att man får jaga på det sättet. Därför måste Förvaltningsrätten styra upp detta med villkor, om man inte stoppar jakten helt, som vi hoppas.

Dokument för nedladdning

SRF Överklagande av beslut om licensjakt på varg 2018.pdf

Gå till arkivet