Vargjakten formellt överklagad

2014-01-10

Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF har nu lämnat in sitt överklagande till Förvaltningsrätten om att upphäva Naturvårdsverkets beslut om licensjakt efter 30 vargar i Dalarnas, Värmlands och Örebro län.

- Vargjakten har upprepat ifrågasatts av EU-kommissionen,
stoppats av svensk domstol och gång efter gång kritiserats av forskare som pekar på att fler vargar behövs om stammen ska överleva på sikt. Trots detta envisas regeringen en fjärde gång med att försöka driva igenom en licensjakt, något som i förlängningen syftar till ohållbart låga nivåer på vargstammen. Detta ger oss inget annat val är att åter överklaga frågan i svensk domstol, säger Mikael Karlsson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

- Lagstiftningen ställer höga krav för licensjakt och vi förstår inte vilket stort problem som jakten ska lösa. Det totala antalet vargangrepp på fårbesättningar 2012 var i Örebro län sju, i Dalarna två och i Värmland tre. I flera av de revir som nu pekats ut för jakt har det inte skett några angrepp alls under 2013. Därmed saknas den grund för licensjakt som Naturvårdsverket tycks uppge i beslutet, och när förebyggande åtgärder inte räcker är ju en väl motiverad skyddsjakt det mest ändamålsenliga instrumentet, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare Svenska Rovdjursföreningen.

- Vi är ytterst förvånade över att regeringen genom Naturvårdsverket går på konfrontation mot både EU och svensk lagstiftning och speciellt som motivationen för licensjakten är ytterst svag, menar Tom Arnbom, rovdjursexpert på WWF.

Länk till överklagan nedan

Dokument för nedladdning

SNF_WWF_SRF_Överklagande_Licensjakt_2014.pdf

Gå till arkivet