Vargjakten finner ingen nåd hos EU

2011-01-07

EU-kommissionen fortsätter sin kritik av den svenska vargjakten. I ett brev skriver man att Sveriges politik tycks vara "oförenlig" med EU:s regler.

Nu överväger kommissionen att anmäla Sverige till EU:s domstol. De svar som den svenska regeringen genom miljöminister Andreas Carlgren gett på kommissionens upprepade förfrågningar har med andra ord inte stillat miljökommissionär Janez Potocniks oro över jakten.

Han påpekar att den svenska vargstammen, som i dagsläget består av drygt 200 vargar, har en klart ogynnsam bevarandestatus. Trots detta har regeringen beslutat om ett tak för stammen på 210 djur, och godkänt licensjakt utan att de särskilda undantagsvillkor som finns i EU:s miljölagstiftning är uppfyllda.

Relaterade länkar

Gå till arkivet