Varginventeringen: 29,5 svenska familjegrupper är nu säkrade

2019-03-30

Löpblod i snön under januari februari är ett gott tecken för att det kan vara valpar på gång senare i vår.

Uppdaterad 30 mars -
En dag återstår av vinterns varginventering. Just nu är 53 revir säkrade - i 29,5 finns svenska familjegrupper, i 20 svenska revirmarkerande par.

Sju av de 53 reviren korsar riksgränsen till Norge.
Norsksvenska revir räknas med 0,5 till respektive land, sju gränsrevir ger 1,5 familjegrupper och två revirmarkerande par till Sverige, och samma till Norge.
För att nå upp till en vargpopulation med gynnsam bevarandestatus, Gybs, måste det finnas minst 30 familjegrupper som tillhör Sverige. Just nu saknas en halv familjegrupp.

Förra vintern kvalitetssäkrades 30,5 familjegrupper i Sverige vilket ledde till att Naturvårdsverket i höstas beslutade att inte utlysa någon licensjakt på
varg den gångna vinter.
För att nå Gybs, minsta antal familjegrupper för gynnsam bevarandestatus av den svenska populationen, måste inventeringen i vinter ge ytterligare en halv familjegrupper. Eftersom Gyps är ett absolut golv som inte får underskridas måste antalet familjegrupper vara betydligt fler för att Naturvårdsverket ens ska fundera på licensjakt.
En familjegrupp består som regel av två föräldradjur och en kull årsvalpar
födda våren innan inventeringsvintern.
En familjegrupp kan också bestå av minst tre vargar varav en ska revirmarkera. Men de senare hör till undantagen. De flesta som redovisas som familjegrupper är familjer med årsvalpar och föräldrar.
Med nuvarande omräkningsfaktor tio betyder att om t ex tio familjegrupper
säkrats har också 100 vargindivider säkrats i antal. I omräkningsfaktorn ingår alla kända revirmarkerande par, alla kända ensamma stationära och alla okända övriga vargar.
Tre av de redovisade familjegrupperna finns över riksgränsen med Norge. Dessa skall var och en räknas som 0,5 till vardera landet. Vilket innebär att vi får räkna av 1,5 revir från 31. Sverige har alltså endast 29,5 revir i detta nu.
Samma är det med antalet revirmarkerande par. Fyra av dessa går över gränsen till Norge och därmed får vi räkna av 2,0 revir från de 22 par som anges från SLU. Alltså 20 svenska parrevir just nu.
Det finns några inventeringsstruliga revir med frågetecken som kommer att vara uträtade i slutrapport som kommer senare i vår.
Ganska klart är att antalet familjegrupper är färre i vinter än förra året då vi hade 30,5 familjegrupper. Just nu alltså 29,5 och en bra bit från licensjakt nästa vinter.

Familjegrupperna finns i reviren:
Sjösveden Gävleborg/Dalarna
Villingsberg Örebro
Tiveden Örebro där tiken är immigrant och landets mest värdefulla varg.
Loberget Gävleborg/Dalarna
Kesberget Västmanland
Prästskogen i nordvästra Hälsingland
Stora Bör har gått från par- till nytt familjerevir i sydvästra Värmland.
Rockesholm norr om Nora
Rombohöjden i skogarna mellan Hällefors och Kopparberg
Aspafallet Örebro/Västmanland
Norrsjön Dalarna/Örebro väster Nyhammar
Juvberget Värmland/Norge norra Värmland
Forshaga Värmland nordöst Karlstad
Gårdsjö Värmland runt Mårbacka
Tansen Dalarna söder Mockfjärd
Björnås Gävleborg/Dalarna väster om Ockelbo
Flisdalen Värmland/Norge
Brattfors Värmland väster Filipstad
Vidaln Västmanland väster Kolsva/Köping
Glamsen Uppsala län/Gävleborg väster Skutskär
Krokvattnet Gävleborg/Jämtland öster Junsele
Grytingen gränsen Värmland/Örebro gamla Lokareviret i princip
Ryssjön Gävleborg
Korsån Dalarna/Gävleborg nordväst Hofors
Andån Gävleborg gamla Galvenreviret i princip
Kölviken Västra Värmland/Dalsland
Glaskogen Väster Arvika sedan länge etablerat
Laxarby Dalsland/Värmland öster Bengtsfors
Vismen Örebro/Värmland väster Karlskoga
Sotsjön Norge/Sverige väster Charlottenberg
Juvberget, Flisdalen och Sotsjön är norsksvenska och justeras till 0,5-revir

Vargparen finns i:
Trång i Värmland som är ett område med nya vargar och med ett gammalt
revirnamn i norra Värmland.
Skugghöjden på gränsen mellan Värmland och Norge väster om Sunne som är ett gammalt familjeområde. Hanen är en F1.
Varåa i nordligaste Värmland som var parrevir redan förra vintern.
Blåbärskullen väster om Sunne som i princip är gamla Rackstaområdet. Samma revir som hösten vintern 2017/2018 tömdes på en hel familj då jägare i området fick skyddsjakt sedan de släppt ena hunden efter den andra och fått dem skadade eller dödade av varg i Rackstareviret. Jägarna hävdade att det var deras rättighet att jaga älg med hund. Och det skulle inte några vargar få stoppa. Hotade t o m Länsstyrelsen med repressalier om den inte gick med på skyddsjakt.
Tinäset som är ett helt nytt vargområde väster om Tärnsjö över gränsen till Gävleborg och Västmanland.
Snösjön som är ett gammalt vargområde söder om Ludvika. Det är i samma område som flera familjegrupper/par sköts under jakten förra januari.
Gåsmyren Västmanland/Dalarna
Visten Värmland norr om Kil
Bograngen Värmland/Norge söder Juvberget. Hanen har gått norrut och går nu ihop med Juvbergtiken. Tiken i Juvberget blev ensam med sina valpar då hennes hane dog hanen i strid med en älg. Hanen i Bograngen gick med en tik som försvann oförklarligt. Reviret
Bograngen i sin gamla form betraktas som upplöst.
Böhönen Värmland "troligen familjegrupp"
Sandsjön Värmland norr Filipstad "troligen familjegrupp"
Utöver ovan vargar finns vargfamiljer och par på andra håll, men eftersom varginventering vänder på alla stenar kan det dröja innan vi får mer exakt information hur det ser ut i respektive revir.
Venabäcken öster om Kolsva - inom gamla Kölstvareviret
Skrottmyran Gävleborg norr Ljusdal
Sjundareviret Stockholm/Södermanland runt Gnesta. Enligt uppgift ska Molstaberg nu ha stängslat färdigt runt alla sina fårhagar, vi kanske därmed slipper uppslitande vargangrepp på gårdens får.
Finnsjön nordöstra Dalarna norr Skattungbyn
Ärla Södermanland sydöst Eskilstuna
Magnor Norge/Värmland
Gullsjön Gävleborg norr Storvik väster om Järbo
Fulufjäll Norr Sälenfjällen återuppstått sedan tjuvjakt
Kymmen Väster Sunne återuppstått
Tandsjön Jämtland skyddsjagade
Långbogen Östergötland väst Finspång
Borgvik Värmskog Värmland

Skugghöjden, Varåa, Bograngen och Magnor är gränsrevir och kommer att justeras till 0,5-revir
Bland alla 53 reviren finns en (1) tik-immigrant tre F1-hanar och en F1-tik.

Gå till arkivet