Var med och påverka: - Fyll i EUs enkät om Art- och habitatdirektivet!

2015-06-16

Lodjuret är sedan flera år Rödlistad som en Nära hotat art. Nu har lon hamnat på nivån Sårbar vilket är nivån under Starkt hotad.

Var med och påverka, fyll i EUs enkät som ska visa om dagens Art- och habitatdirektiv fortfarande är ändamålsenliga.
Art- och habitatdirektivet är EUs naturvårdslagstiftning.

Här hittar du enkäten
I högerspalten på sidan som öppnas kan du välja språk - svenska sista alternativet.

Lagstiftning omfattar både Fågeldirektivet och Art- och habitatdirektivet.
Fågeldirektivet antogs 1979 och ska skydda alla vilda fåglar och deras
viktigaste livsmiljöer i hela EU.
Direktivets strategiska mål är att bibehålla populationen av alla vilda fåglar i EU på en nivå som svarar mot ekologiska, vetenskapliga och kulturella behov, eller för att återupprätta populationen av dessa arter till denna nivå.
Art- och habitatdirektivet antogs 1992 och innehåller liknande bestämmelser för
runt 230 livsmiljötyper och 1 000 arter av vilda djur och växter.
Direktivets strategiska mål är att bibehålla eller återställa en gynnsam
bevarandestatus hos livsmiljöer och arter av EU-intresse med hänsyn
till ekonomiska, sociala och kulturella behov och till regionala och
lokala särdrag.
Enkäten består av två delar. Den första delen riktar sig till allmänheten och kräver ingen fördjupad kunskap eller erfarenhet.

Här kan du läsa om hur enkäten ska fyllas i

Gå till arkivet