Valberedningens förslag till SRFs styrelse 2010

2010-02-24

Nedan följer valberedningens förslag till ny styrelse 2010.

ORDINARIE LEDAMOT (ordförande, för ett år)
Roger Olsson
Vänersborg

ORDINARIE LEDAMOT (väljs för ett år)
Ylva Lindberg
Hällefors

ORDINARIE LEDAMOT (väljs för två år)
Kerstin Fredin
Hallstavik

ORDINARIE LEDAMOT (väljs för ett år)
Bengt Sundström
Söderhamn

ORDINARIE LEDAMOT (väljs för ett år)
Krister Persson
Umeå

SUPPLEANT (förste, väljs för ett år)
Uffe Stridsberg
Storvik

SUPPLEANT (andre, väljs för ett år)
Henrik Stern
Ingarö

REVISOR
Åke Fredriksson
Ljungsbro

REVISORSUPPLEANT
Hans Hellman
Kinna

VALBEREDNING
Marie-Helene Bergstrand (sammankallande)
Halmstad

VALBEREDNING
Kristian Bernstone
Brastad

VALBEREDNING
Tryggve Hedtjärn
Fränsta

Gå till arkivet