Utökad jakt i blindo riskerar att minska björnstammen!

2010-08-20

Björnjakten har ökat dramatiskt i Sverige under 2000-talet. Risken är uppenbar att den kraftigt utökade jakten leder till en minskning av Sveriges björnpopulation. Det är hög tid att myndigheterna slutar böja sig för jägarlobbyns krav på ständigt högre jaktkvoter och istället lever upp till målsättningarna för den svenska björnförvaltningen. Det tar lång tid att bygga upp en björnstam, men det går fort att skjuta ned den, säger Svenska Rovdjursföreningen.

Imorgon, lördag, börjar årets björnjakt och årets tilldelning slår nya rekord. Hela 288 björnar – eller 9 procent av en björnstam på uppskattningsvis 3200 djur - ska skjutas av i en stam där tillväxten, enligt forskarna, ligger på hälften av avskjutningen.

Jakttillstånden har ökat från 56 björnar år 2000 till 288 i år, en drygt femfaldig ökning på tio år. Bara de senaste fem åren har jaktkvoten mer än fördubblats från 121 till 288 björnar. Därtill kommer skyddsjakt på ytterligare djur.

Länsstyrelserna i både Norrbottens och Jämtlands har bara i år ökat avskjutningen med hela 30 procent trots att inget nytt inventeringsunderlag finns. Spillningsinventeringen i Jämtland gjordes för fyra år sedan och i Norrbotten har en sådan aldrig gjorts.

– En erfaren björnjägare sa till mig att avskjutningen i Jämtlands län absolut inte borde ha ökats innan man har gjort en ny spillningsinventering. Han upplever att det idag finns färre björnar där han jagar jämfört med för några år sedan, säger Karin Ericson, delegat för naturvården i Jämtlands Viltförvaltningsdelegation.

Osäkert antal björnar i Sverige
Björntilldelningen grundas i hög grad på osäkra inventeringsresultat. Inte alla län med fast björnstam har genomfört de mer säkra spillningsinventeringarna och de som har gjorts är mellan fyra och nio år gamla.

─ I Gävleborgs län varierar uppskattningarna mellan så mycket som 350 och 760 djur. Det är alltså osäkert hur många björnar det egentligen finns i Sverige, säger Anders Ekholm, delegat för naturvården i Gävleborgs Viltförvaltningsdelegation.

Effekter av jakten
─ Skandinaviska björnprojektet har varnat just för det som sker i Sverige nu med frekventa och stora ökningar i avskjutningen i kombination med otillräckliga bestånds¬uppskattningar. Forskarna säger att effekterna i björnstammen av en överavskjutning kan visa sig först flera år i efterhand, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

─ En skjuten björn är dessutom ofta mer än en enda skjuten björn, eftersom det kan få följdeffekter på fortplantningen i populationen om en reproducerande hona eller dominant hane skjuts. I det senare fallet kan nya hanar ta den tidigare hannens plats och döda dennes ungar, säger Anders Ekholm.

Den goda tillväxten i björnstammen på 16 procent under 1990-talet har sjunkit drastiskt till 4,5 procent under 2000-talet. Enligt Naturvårdsverkets egen utsago är orsaken att jakttilldelningen har ökat ”mycket kraftigt”. Redan i fjol varnade Naturvårdsverket i sitt björnjaktsbeslut för att tilldelningen, som då var 243 björnar, skulle minska eller hejda tillväxten i björnstammen.

Trots det har Naturvårdsverket givit vika för jägarlobbyn och tillåter licensjakt på björn även i Värmland trots att det inte ens finns en fast björnstam i länet. Jakten motiveras bla som skadeförebyggande trots att inga skador av björn på tamdjur inträffade i Värmland under 2009, enligt Viltskadecenter.

─ Utvecklingen måste brytas om den inte ska få förödande konsekvenser för björnstammen. Rovdjurspolitiken uttrycker tydligt att björnstammen inte ska minska eftersom skadorna är små och acceptansen för björn hög i Sverige, säger Ann Dahlerus.

Historisk jämförelse
Under 37 år på 1800-talet (1856-1893) - när målsättningen var att utrota rovdjuren i Sverige - dödades ca 2600 björnar i Sverige, vilket innebär i genomsnitt 70 björnar per år. Detta ur en population som beräknades till drygt 2000 björnar i mitten av seklet.

Under de senaste 10 åren har drygt 1200 björnar skjutits lagligt, en siffra som stiger till 1500 om årets jakt inkluderas. Det blir i genomsnitt ca 135 björnar per år. Jämförelsen stämmer till eftertanke i en tid då vi i Sverige säger oss värna om björnen och de andra stora rovdjuren!

─ Det är dags att hejda den i blindo accelererande avskjutningen av björn, säger Robert Franzén, styrelseledamot i Rovdjursföreningen.

För närmare information kontakta:
* Ann Dahlerus, generalsekreterare Svenska Rovdjursföreningen, tel 0768-600 653
* Robert Franzén, styrelseledamot Svenska Rovdjursföreningen, tel 0704-960 976
* Anders Ekholm, delegat för naturvården i Viltförvaltningsdelegationen i Gävleborgs län,
tel 026 295110.
* Karin Ericson, delegat för naturvården i Viltförvaltningsdelegationen i Jämtlands län,
tel 070-190 29 56.

Dokument för nedladdning

100820 SRF om björnjakten.pdf

Gå till arkivet