Två björnar får licensjagas i björnfattiga Värmland höst

2012-06-28

Naturvårdsverket fortsätter att besluta om licensjakt efter björn i Värmland trots att det där inte finns en reproducerande stam, det vill säga dokumenterade observationer av björnhonor med ungar.
Även i år får således två björnar skjutas i området Torsby och Hagfors kommuner.

Naturvårdsverket beslutar med stöd av 59 § jaktförordningen att beslut ska gälla utan hinder av att beslutet överklagas.
Jakten får pågå mellan 21 augusti och 15 oktober.
Samtliga björnar får skjutas med undantag för björnhona som går med ungar samt de ungar som går med björnhona, oavsett ungarnas ålder.
Jakt med hjälp av åtel är inte tillåtet. Med åtel menas föda som iordningställts i syfte att locka till sig vilt.
Om Naturvårdsverket verkligen menar allvar med sin ambition att även de norra delarna av Värmland ska få en fast reproducerande björnstam måste jakten upphöra under flera år.
Det som nu sker är att bara hanar skjuts vilket innebär att det ger utrymme för nya björnhanar att gå ner från Dalarna varifrån Värmlands björnar kommer i huvudsak. Har då en av de skjutna björnhanarna lyckats para sig med en värmländsk hona riskerar hennes ungarna att dödas av den främmande nya hanen för att han skall kunna para sig med honan. Med denna rundgång blir det ingen fart på den värmländska björnstammen utveckling.

 

Gå till arkivet