Svenska Rovdjursföreningen om Rovdjursutredningen - Ett steg i rätt riktning för rovdjurspolitiken

2012-04-03

Om regeringen genomför de förslag som rovdjursutredningen presenterar i dag skulle vi få en bättre rovdjurspolitik. Det är bra att utredningen markerar att vargstammen måste tillåtas växa.
Svenska Rovdjursföreningen är till viss del positiv i sina kommentarer till Rovdjursutredning förslag.

- Vi är också positiva till utredningens förslag att förvaltningsbeslut om rovdjursstammarnas storlek ska flyttas ned till myndighetsnivå, inom de övergripande mål som riksdagen bestämmer, säger Rovdjursföreningens generalsekreterare Ann Dahlerus.

Föreningen stöder också utredarens ambition att bedömningarna av rovdjurens bevarandestatus ska bygga på biologisk kunskap och bästa tillgängliga vetenskap.
- Tyvärr har utredningen inte tillämpat den principen konsekvent. Därför är de referensvärden som föreslås för låga, i synnerhet för varg och björn, säger Ann Dahlerus.

Utredningens expertpanel, vars beräkningar visar att 450 vargar i Sverige är alldeles för lågt för att uppnå gynnsam bevarandestatus får stöd av föreningen.
- Vi menar att med den grad av isolering vargstammen har i dag behövs minst 1 250 vargar i Sverige. Det understryker att vi måste komma till rätta med den isolering av vargstammen till Mellansverige som nu råder. Ju mer isolerade desto fler vargar behövs, säger Ann Dahlerus.
- Innan vargstammen kan utsättas för någon mer licensjakt måste man varaktigt brutit isoleringen från den finskaryska populationen och kommit till rätta med de genetiska problemen.

Utredningen antyder försiktigt att det bör finnas vargetableringar i renskötselområdet, men stöder sig huvudsakligen på förslaget att fortsatt flytta vargar. Men att flytta vargar är svårt och fungerar inte som enda metod att lösa isoleringen och de genetiska problemen. Därför kan Sverige inte längre ducka för att man måste tillåta vargar i renskötselområdet som upptar 54 procent av landets yta. Det är den enda möjligheten att kunna ha en livskraftig vargstam i Sverige.
- Vi ser det som oerhört viktigt att politikerna börjar våga jobba aktivt för att åstadkomma en samexistens mellan renskötsel och varg, säger Ann Dahlerus.

För ytterligare information:
Roger Olsson, ordförande Svenska Rovdjursföreningen; 070-532 21 10
Ann Dahlerus, generalsekreterare Svenska Rovdjursföreningen; 076-850 06 53
Jan Bergstam, kommunikatör Svenska Rovdjursföreningen; 070-320 64 68

 

Dokument för nedladdning

PM uttalande.pdf

Gå till arkivet