Svensk Rovdjursföreningen säger definitivt nej till licensjakt på lodjur 2021.

2020-12-11

Lodjur fotograferat i hägn. Foto: Peter W. Eriksson

Licensjakt på lodjur är en ren troféjakt på en art som minskar. Jakten innebär att allt färre lodjur kan hålla efter populationerna av dovhjort och rådjur som är mycket täta i södra delarna av landet. Lodjuret är det mest uppskattade av våra stora rovdjur och att få se ett lodjur kan vara början på ett livslångt naturintresse.

Vi ser med stor oro på fortsatt licensjakt, en jakt som också är förbjuden enligt EU:s art- och habitat¬direktiv. Lodjuret är en strikt skyddad art enligt EU-lagstiftningen som är överordnad svensk lag. Avsiktligt dödande och därmed jakt på lodjur är som utgångspunkt förbjudet. Att jakten trots förbudet skulle anses tillåten kräver rigorös bevisning. Endast i ett fåtal angivna undantags¬fall kan avsiktligt dödande tillåtas. Dessa undantag skall tolkas restriktivt och hanteras idag av skyddsjakten.

Dokument för nedladdning

Pressrelease Nej till licensjakt lodjur 201129.pdf

Gå till arkivet