Rovdjursstammarna minskar

2014-07-08

Foto: Peter W Eriksson

Nästan alla rovdjursstammar minskar i Sverige. Det visar en sammanställning som Svenska Rovdjursföreningen gjort av de senaste inventeringarna av lodjur, björn, och järv. En sannolik orsak till minskningen av björn- och lodjursstammarna är en omfattande jakt under senare år.

 De senaste inventeringarna av hur många rovdjur som finns i Sverige visar att rovdjursstammarna minskar. Björnstammen har minskat med 500 björnar på fem år, från 3300 till 2800 björnar mellan 2008 och 2013. Under dessa fem år har drygt 1400 björnar skjutits bara i licensjakt. Sedan 2010 har uppemot 300 björnar skjutits årligen i licensjakt och därtill kommer en inte obetydlig
skyddsjakt.

- Trots den anmärkningsvärt snabba nedgången på kort tid fortsätter den omfattande jakten och länsstyrelserna har nyligen beslutat att 272 björnar ska skjutas i licensjakt under 2014, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

Preliminära inventeringsresultat av lodjursstammen den senaste säsongen (2013/14) visar att det nu bara finns hälften så många lodjursföryngringar (honor med ungar) som 2009, även om inventeringarna i södra halvan av landet kan vara något underskattade. Antalet lodjur har minskat från 286 föryngringar 2009 till preliminärt 150 föryngringar i år. Nästan 700 lodjur har skjutits i licensjakt och skyddsjakt de senaste fem åren (mellan 2009 och 2013), varav drygt 400 i renskötselområdet och den kraftiga nedgången i lodjursstammen beror sannolikt till stor del på det höga jakttrycket.

-         Nu ser vi tydliga resultat av den hittills förda rovdjurspolitiken, säger Ann Dahlerus. Och strategin i den nya rovdjurspolitiken från 2013 förefaller vara att minska stammarna ytterligare eftersom riksdagen har beslutat om mycket låga målnivåer för samtliga rovdjur. Dessutom ska Naturvårdsverket inte längre besluta om några tak för hur många djur som får skjutas. 

Järvstammen har, efter att ha ökat något från 2010, minskat från 125 föryngringar till 99 mellan de två senaste säsongerna 2012 och 2013. Det är en nedgång med cirka 170 djur av en stam som i den senaste inventeringen uppskattas till 598 – 935 järvar. Huvuddelen av minskningen har skett i Norrbottens län där antalet föryngringar gått ner från 71 till 46, vilket är en tydlig minskning även om vissa områden inte kunde inventeras och orsakerna till nedgången är oklara.

Även utvecklingen av lodjurspopulationen visar på stora lokala variationer. Nedgången i norra och mellersta Sverige är så stor att den måste bromsas upp eller uppvägas av en ökning i södra Sverige. Annars kommer inte målen för en livskraftig lodjursstam kunna nås enligt Naturvårdsverkets bedömning med anledning av den nedgång som var tydlig redan förra året.

Vargstammen visar endast en marginell ökning. Enligt preliminära inventeringssiffror från juni har antalet valpkullar bara ökat med två fler än föregående år, från 35 kullar våren 2012 till 37 våren 2013. Omräknat i vargar blir det ungefär från 350 till 370 vargar. Det är en ökning med åtta valpkullar färre än mellan föregående år då stammen ökade från 25 till 35 valpkullar.

-          I och med den starka tonvikten på regionala beslut
verkar Naturvårdsverkets roll som ytterst ansvarig för rovdjursstammarna tyvärr ha tonats ned avsevärt, säger Kenth Nauclér, ordförande Rovdjursföreningen. Det borde var Naturvårdsverkets som informerar allmänheten på ett sammantaget sätt om den övergripande bild som nu tonar fram, inte Rovdjursföreningen. 

För mer information kontakta:

Ann Dahlerus, generalsekreterare Svenska Rovdjursföreningen,
tel 0768-500 653.

Kent Nauclér, ordförande Svenska Rovdjursföreningen,
tel 070-543 10 99.

 

Relaterat material nedan:
Rovdjursinventeringar i korthet

 

Dokument för nedladdning

Rovdjursinventeringar i korthet.pdf

Gå till arkivet