Riksjägarna isolerar sig allt mer - lämnar De 5 stora

2012-06-01

I Rovdjurscentret De 5 stora finns en genomarvbetad utställning som även jägaren och Sveriges konung besökt.

Jägarnas riksförbund drar sig allt längre bort från gemenskapen i den svenska naturen.
Förbundet har beslutat att lämna samarbetet med organisationen De 5 stora som finns i Järvsö vars främsta uppgift är att sprida kunskap om våra stora rovdjur.

Förbundets generalsekreterare Per Wanström ser ingen anledning för Riksjägarna att legitimera en organisation som inte är opartisk. Han menar att De 5 stora förringar jakt.

Rovdjurscentret De 5 Stora är en organisation vars verksamhet ligger i anslutning till Järvzoo i Järvsö. Uppdraget är att sprida information och kunskap om våra fem stora rovdjur, där människan är det femte rovdjuret.

Så här beskriver den själv sitt arbete: "Vi vill göra det lättare för människor att kunna bilda sig egna uppfattningar om rovdjuren och deras roll i naturen och i samhället. Uppfattningar som grundar sig både på etablerade fakta och på en vetskap om hur andra människor tycker och tänker om rovdjur".

Stommen i verksamheten är den omfattande och genomarbetade utställningen i De 5 storas utbildningsanläggning i Järvsö.

Gå till arkivet