Regeringen svarslös om vargjakten

2010-09-03

Regeringen ger inga konkreta svar på EU-kommissionens frågor om vargens bevarandestatus, begränsningen till 210 individer eller hur licensjakten generellt påverkat vargstammen. Det konstaterar Naturskyddsföreningen, Svenska Rovdjursföreningen, Världsnaturfonden WWF och Djurskyddet Sverige i en gemensam kommentar.

Sverige har idag genom regeringen svarat på EU-kommissionens frågor som bygger på den anmälan av den svenska licensjakten på varg som de fyra naturvårdsorganisationerna lämnade in i våras. Föreningarna anser att regeringens svar har stora brister. Syftet med licensjakten på varg är enligt regeringen att öka acceptansen för varg i Sverige. Samtidigt har det nyligen konstaterats att antalet anmälningar av illegalt skjutna rovdjur, inklusive varg, har ökat under 2010.

– De vetenskapliga underlag som regeringen hänvisar till är ofullständiga och saknas i vissa fall. Svaren är dessutom generellt mycket vaga. Regeringen är nästan svarslös. Vi hoppas nu på en snabb fortsättning av processen i EU, och stopp för fortsatt licensjakt, säger Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningens ordförande.

– Regeringen för inte fram någon ny information och undviker att svara på flera viktiga frågor. Den kritik som vi gemensamt förde fram i vår anmälan står sig, påpekar Tom Arnbom, rovdjursansvarig, WWF.

Regeringen redovisar inte heller de komplikationer och problem som framkommit när man diskuterat den flytt och inplantering av varg som var en förutsättning för licensjakten.

– Regeringens svar legitimerar inte heller ytterligare licensjakt på varg kommande vinter, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare, Svenska Rovdjursföreningen.

För frågor:
Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddförenigen, 070-316 27 22
Tom Arnbom, rovdjursansvarig, Världsnaturfonden WWF, 070-554 40 66
Ann Dahlerus, generalsekreterare, Svenska Rovdjursföreningen, 0768-50 06 53

Katarina Herou, presskontakt, Världsnaturfonden WWF, 070-282 51 25
Eva-Lena Neiman, t f presschef, Naturskyddsföreningen, 070-794 04 07

Läs EU-anmälan från naturvårdsorganisationerna nedan (pdf).

Läs regeringens svar:
http://www.sweden.gov.se/content/1/c6/15/16/00/841a5f5e.pdf

Dokument för nedladdning

100304 Eu-anmalan_varg.pdf

Gå till arkivet