Pressmeddelande angående kammarrättens dom om skyddsjakt i Östergötland

2020-10-12

Varg i hägn. Foto: Rolf Nyström

Svenskan Rovdjursföreningen som tillsammans med Jaktkritikerna överklagade Länsstyrelsen i Östergötlands beslut att initiera skyddsjakt av en varg i förebyggande syfte välkomnar kammarrättens dom (Sundsvall KR 1614–20) som ger föreningarna rätt och upphäver länsstyrelsens beslut.

Kammarrätten har i sin dom tagit fasta på att det är EU-rätten som går före den nationella rätten. Det är innehållet i habitatdirektivet och EU-domstolens avgöranden som styr medlemsländernas rättstillämpning inom skyddsjakt av varg, eftersom vargen är strikt skyddad i hela EU.


- Det är glädjande att kammarrätten hänvisar till EU-domstolens avgöranden angående hur habitatdirektivet ska tolkas i medlemsländerna och tydligt visar på hur länsstyrelsen har tagit ett felaktigt beslut. I en rättsstat ska vi ha höga krav på att myndigheter följer den gällande rätten inklusive EU-rätten. Inget annat är acceptabelt i samhället, där alla andra förväntas följa lagar och direktiv, säger Per Axell Ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.

Läs hela pressmeddelandet nedan. 

Dokument för nedladdning

SRF_domen1614-20.pdf

Gå till arkivet