Onödig vargjakt löser inga problem

2013-12-19

I dag kom Naturvårdsverkets beslut om att genomföra ännu en licensjakt på varg i vinter. Beslutet saknar såväl vetenskaplig som laglig grund är inget annat än ännu ett regeringsstyrt uppdrag för att regeringen ska kunna leverera vargjakt och få ned vargstammen till ett minimum. Det här beslutet är inte mer genomtänkt, förankrat eller meningsfullt än vad någon av de tidigare vargjakterna varit, säger Svenska Rovdjursföreningen.

Hela revir i tre varglän ska skjutas bort men den sortens utglesningsjakt torde sakna stöd i lagstiftningen.

-         Återigen har Naturvårdsverket hittat på en ny slags jakt för att tillfredsställa regeringens krav på vargjakt, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen. Att jakten skulle öka toleransen för varg är nonsens. Tvärtom verkar toleransen minska ju fler vargarna jägarna får skjuta.

Sammanlagt ska 30 vargar skjutas i 5 revir och det är den högsta jaktkvoten någonsin. Erfarenheter visar att ett tömt revir snabbt får nya vargar. Ett vargrevir kommer alltid att förbli ett vargrevir så länge Sverige har en vargpopulation. Inget av de utsedda reviren innebär några större problem. Merparten av reviren ligger i glesbefolkade områden där de nästan inte märks.

-         Problemen är inte så stora att det finns skäl till att skjuta 30 vargar av liten stam på kanske runt 350 djur, säger Ann Dahlerus. Dessutom löser man bäst eventuella problem på andra sätt än genom att skjuta vargar, som t.ex. genom att stängsla tamdjur.

Det är den fjärde vargjakteni ordningen sedan de två första genomfördes 2010 och 2011 och ledde till ett överträdelseärende med EU.  Jakten 2012 uteblev och jakten 2013 stoppades av en svensk domstol. Det återstår att se hur det avlöper med denna jakt.

 

Gå till arkivet