Nio björnhonor med ungar skjutna under skyddsjakten på 69 björnar i Norrland i vår

2017-06-14

Länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands län har tagit beslut om skyddsjakt på 84 björnar under senvåren efter ansökningar från samebyarna. 69 av dessa björnar är skjutna fram till mitten av juni.
Björnarna har bedömts utgöra hot mot främst renkalvar.
Av de rapporterade 69 skjutna björnarna finns minst nio vuxna björnhonor med ungar. Nära 20 björnungar – såväl årsungar som fjolårsungar är skjutna.

Antalet skjutna björnar med stöd av skyddsjaktsregler har mer än
fördubblats jämfört med tidigare år. Till exempel sköts 27 björnar våren
2016.Björnhonor föder ungar först när de är fem till sex år gamla.
Björnar, liksom övriga stora rovdjur, är särskilt känsliga för jakt på
vuxna könsmogna honor, varför en sådan riktad jakt på björnfamiljer får
långsiktiga effekter på populationens storlek.
Vid licensjakten under hösten är björnhonor med ungar alltid fredade för jakt. Risken är stor att de fjällnära områdena, där björnpopulationen ökat något sedan
millenniumskiftet nu åter dräneras på björn.
Vårjakten på björn är alltså sanktionerad av länsstyrelserna och utförs som regel också från helikopter, som betalas av allmänna medel av länsstyrelserna och
Sametinget.
Vid licensjakten 2016 fick 30 björnar fällas i Norrbottens län. Nu vänder sig även jägare till Svenska rovdjursföreningen. De är oroliga för att den omfattande vårjakten på björn innebär att licensjakten uteblir eller i vart fall begränsas
kraftigt.
Är det så att skadegörande björnar fälls menar Rovdjursföreningen att det är okey, men det finns en tendens att alla björnar som uppträder i områden som av samebyarna bedöms som värdefulla områden nu skjuts. Några skador behöver dessförinnan inte ha inträffat.
Svenska rovdjursföreningen ser med intresse hur länsstyrelserna före midsommar
kommer att besluta om hur många björnar som får fällas under höstens
licensjakt som börjar redan den 21 augusti.
I en så kallad adaptiv
förvaltning måste den omfattande vårjakt som tillåtits av länsstyrelserna leda till att tilldelade björnar under licensjakten reduceras kraftigt.
Britta Wännström, som är avdelningschef på Miljöavdelningen på Länsstyrelsen i Norrbottens län säger till Rovdjursföreningen att man alltid tar hänsyn till
omfattningen av skyddsjakten under våren när licenskvoten skall fastställas.
Betyder det att det knappast blir någon licensjakten på björn i höst i Norrbotten, eftersom över 40 björnar redan är skjutna, lika många som sköts förra året i länet?
- Så kan man resonera, och visst ligger det något i det. Men vi har att
ta hänsyn också till den gjorda spillningsinventeringen där fler prover
än tidigare sänts in från ett större geografiskt område, säger Britta
Wännström.

Resultatet från spillningsinventeringen beräknas vara klart inom någon vecka.

För vidare information - kontakta

Robert Franzén
vice ordförande Svenska rovdjursföreningen
070-496 09 76
robert.franzen@rovdjur.se

Gå till arkivet