Naturvårdsverket uppmanas att stoppa Länsstyrelsen i Jämtlands möjlighet att döda varg urskiljningslöst

2018-04-27

Svenska Rovdjursföreningen kräver i en skrivelse till
Naturvårdsverket att tillfälligt stoppa Länsstyrelsen i Jämtlandsn möjlighet att ta beslut om skyddsjakt på varg.
Nyligen sköts en vargtik utan attLänsstyrelsen tagit reda på vargens genetiska status.
Först sedan tiken var död konstaterades att hon var en F1-varg, en avkomma efter en genetiskt viktig invandrad varg från Prästskogen 3, den så kallade Galvenhanen.

- Länsstyrelsens handläggning är under all kritik särskilt i skenet av den genetiskt utarmade svenska vargpopulationen, säger Jan Bergstam, Rovdjursföreningens nye ordförande.
- Alla genetiskt viktiga vargar bör hållas vid liv, inte skjutas, säger han. Föreningen vill i andra hand ha en utredning för att se över Länsstyrelsens handläggning av skyddsjakterna på varg och på så sätt styra upp att de följer de Naturvårdsverkets riktlinjer.
- Det kan inte vara rimligt att ge tillstånd att döda individer av en art som är rödlistad, utan att först veta härkomsten hos individen. Tidigare i vintras fråntogs Länsstyrelsen i Jämtland rätten att fatta beslut om jakt på järv sedan Naturvårdsverket blivit uppmärksammad på en felaktig handläggning. Länsstyrelsen framhärdade jakt på 13 järvar trots att den svenska järvpopulationen ligger under minimininvån.
Nu är det dags igen, den här gången handlar det om omsorgen om genetiskt
viktiga vargar. Därför måste beslut om skyddsjakt på varg lyftas från
Länsstyrelsen i Jämtland.

 

Dokument för nedladdning

Begäran om moratorium.pdf

Gå till arkivet