Naturvårdsverket och Regeringen på kollisionskurs - 380 vargar bantades till 180 på två timmar

2012-10-19

Naturvårdsverket bedömer att antalet vargar som behövs i Sverige för att vargstammen långsiktigt ska bevaras är omkring 380, bland annat beroende på antalet föryngringar och hur stort tillskott Sverige får av nya vargar. Siffran presenterades i ett pressmeddelande från verket klockan 09 på fredagen.
Två timmar senare klockan 11 säger miljöminister Lena Ek i Ekots nyhetssändning att Regeringen kommer verka för att Sverige ska ha en vargstam på 180 friska djur, en siffra som finns med i resonemanget kring Naturvårdsverkets bedömning men som förkastats av verket.
– Regeringens rovdjurspolitik kommer att inriktas på en mindre men friskare vargstam, det vill säga det lägre alternativet, säger miljöminister Lena Ek till Ekot.

Slutsatsen att Sverige ska ha 380 vargar drar Naturvårdsverket av det underlag som forskarna lämnat om vad som krävs för att nå en långsiktigt livskraftig vargstam med gynnsam bevarandestatus.
– Att ta fram ett värde för hur många vargar som behövs i Sverige är ett komplext arbete. Det beror på många olika faktorer som graden av inavel, vargstammens utbredning, invandring av nya vargar och hur vi lyckas med åtgärder för genetisk förstärkning. Siffran 380 är en ungefärlig siffra beräknad utifrån förutsättningarna att 38 vargpar får valpar varje år, att det kommer in sju nya vargar per decennium som får valpar och att vi lyckas med att genomföra de åtgärder för att minska inaveln i vargstammen som riksdagen beslutat om fram till 2014, säger Ruona Burman, viltsamordnare på Naturvårdsverket.

Vargpolitik på orealistiska premisser
Svenska Rovdjursföreningen
säger i ett första pressmeddelande att det inte är hållbart att bygga vargpolitiken på så orealistiska premisser.
- Trots stora ansträngningar har man ju hittills inte lyckats med att plantera ut en enda varg under de tre år som försöken pågått, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i föreningen.
Bristen på delaktighet och transperens i processen med att ta fram siffrorna för vargstammen är något som Rovdjursföreningen tillsammans med Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF kritiserat i en skrivelse till regeringen. Vad Naturvårdsverkets beräkningar bygger på för underlag och vilka forskare som ställt sig bakom resultatet är inte känt.
- Vi anser att beräkningen av gynnsam bevarandestatus inte på något sätt är färdig och att arbetet bör fortsätta i en mycket öppnare anda. Resultaten måste analyseras och kvalitetssäkras av en bredare grupp experter, något som inte alls verkar ha skett nu. Skillnaden i vad man landar på för siffror är till enormt stor beroende på vilken metodik och vilket tidsperspektiv man använder säger Ann Dahlerus.
Rovdjursföreningen är också mycket kritisk till att värdet för just varg tagits fram i en så hastig process, ett halvår före motsvarande värden för de övriga rovdjuren.
- Vi tror att brådskan hänger ihop med att regeringen hoppas på ett klartecken från EU-kommissionen så att man driva fram en vargjakt till vintern. Vi ser tydliga sådana signaler, säger Ann Dahlerus.

Jägareförbundet ser ingen framtid med Naturvårdsverkets siffra. Däremot välkomnar man Lena Eks 180 vargar.

- Den högre nivån är för oss helt otänkbart att jobba utifrån. Med det antalet vargar finns inget som helst utrymme för att arbeta med genetisk förstärkning och acceptans för vargen. Den lägre nivån, däremot, ser vi som en möjlig grund för att bygga en ny och långsiktig förvaltning utifrån, säger förbundsordförande Björn Sprängare.

Flera olika bedömningar
I underlaget till Naturvårdsverkets bedömning redovisar forskarna flera olika bedömningar av hur många vargar som behövs för att Skandinavien ska uppnå gynnsam bevarandestatus. I Sverige blir det då en populationsstorlek på omkring 380 vargar. Det motsvarar 38 vargpar som får valpar varje år. Om den svenska vargstammen ska bestå av 180 vargar krävs betydligt högre invandringstakt än hittills och kontinuerligt fortsatta aktiva åtgärder för genetisk förstärkning. Antalet vargar som behövs är helt beroende av den naturliga invandringen och hur den genetiska förstärkningen av vargstammen går i Sverige.
Flera delar i förvaltningsplanen för varg påverkas av storleken på vargstammen och när vargstammen kan anses vara långsiktigt livskraftig med gynnsam bevarandestatus. Till exempel så är detta en förutsättning för att permanent återgå till en sådan licensjakt som bedrevs 2010 och 2011.

Långsiktigt livskraftig vargstam
I den version av förvaltningsplanen för varg som Naturvårdsverket redovisade tidigare i år fanns dessa bedömningar inte med. Därför kommer verket nu att komplettera förvaltningsplanen för varg med bedömningen om vad som krävs för att nå en långsiktigt livskraftig vargstam baserat på det underlag som forskarna har lämnat in till Naturvårdsverket.

- Målet för Sverige är en långsiktigt livskraftig vargstam vilket är en förutsättning för att Sverige ska kunna förvalta vargstammen självständigt. Just nu har vi uppnått riksdagens mål om 20 årliga föryngringar, det vill säga hur många vargpar som får valpar varje år. Men vi har fortfarande problem med inavel i vargstammen. För att uppnå en långsiktigt livskraftig vargstam behöver vi fortsätta arbetet med regeringsuppdraget att minska inaveln genom att genetiskt förstärka vargstammen, avslutar Ruona Burman.

Här några röster under fredagen

Solveig Larsson, ordförande Riksjägarna
- Om Sverige ska få ner vargstammen till miljöministerns mål på 180 individer måste det börja skjutas undan varg redan nu.
– Miljöministerns 180 vargar är naturligtvis bättre än Naturvårdsverkets 380. Men från JRF:s sida håller vi fast vid noll frilevande varg i Sverige. Jag är rädd att med de här olika utspelen blir vi lurade ännu en gång.
I Jakt & Jägare

Thomas Ekberg, eftersöksbojkotten och Svenljungagruppen
– Vi är försiktigt optimistiska. Är det är så att de 180 vargar miljöministern talar om är ett tak för vargstammen är vi på rätt väg. Vi i Svenljungagruppen kommer att ha ett möte inom kort för att diskutera hur vi ska göra med eftersöksstrejken.
I Jakt & Jägare

Olof Liberg vargforskare
– Jag tycker att det är bra att ministern går ut och håller frågan öppen så att vi inte binder oss på en hög siffra som kommer att leda till stora konflikter. Vi måste få acceptans för vargpolitiken. Det är oerhört viktigt.
I Jakt & Jägare

Bengt-Anders Johansson (M) riksdagsman
– Det är mycket glädjande att vi med forskargrund kan sätta ner foten vad gäller vargförvaltningen. Det innebär att vi nu har den sista pusselbiten som gör att vi kan presentera underlag till EU-kommissionen. Nu bör EU-kommissionen lägga ärendet åt sidan och Sverige kan inom kort bestämma över den egna vargpopulationen.
I Jakt & Jägare

Malte Sandström, JRF-bas i Dalarna
– Att regeringen nu säger 180 vargar istället för 380 är naturligtvis bättre. Men jag personligen tycker inte att vi behöver någon varg alls.
– Ska vi ha varg har ju forskarna sagt att det räcker med 48 stycken. Men då ska de vara spridda över hela Sverige. Här i Vansbro kommun i område fyra har vi det högsta rovdjurstrycket i hela landet.
I Jakt & Jägare


 

Dokument för nedladdning

Pressmeddelande från SRF.pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet