Miljöorganisationer fick rätt om den genetiska rensningsjakten

2013-05-02

Det finns mycket bättre lösningar än licensjakt, menar Förvaltningsrätten i Stockholm och upphäver idag Naturvårdsverkets beslut om vargjakt.

Det var i januari som Naturvårdsverket beslutade om licensjakt på 16 vargar, men jakten stoppades efter att Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och WWF överklagat beslutet. Dagens dom bifaller miljöorganisationernas överklagan.

- Det är enormt glädjande och en seger för oss tre miljöorganisationer, och inte minst för vargstammen, säger Mikael Karlson, ordförande i Naturskyddsföreningen.

I dagens dom skriver Förvaltningsrätten att det finns andra lämpliga lösningar än "selektiv och riktad jakt efter varg för att uppnå syftet att minska inaveln i den svenska vargstammen". Rätten menar att jakten inte är förenlig med EU-lagstiftningen om bevarandet av hotade rovdjur enligt art- och habitatdirektivet. Naturvårdsverket hade beslutat om licensjakt på 16 vargar 2013 och det anser domstolen var för stor del för att habitatdirektivets villkor om ”i begränsad omfattning och begränsad mängd” ska kunna anses uppfyllda.

- Att vi nu får rätt i Förvaltningsrätten visar att vi har grund för vår kritik mot den så kallade genetiska urvalsjakten och vi hoppas att regeringen tar till sig detta, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

Det var i januari som Naturvårdsverket beslutade att 16 vargar i åtta revir i Dalarna, Värmland, Närke och Södermanland skulle få skjutas. Naturskyddsföreningen, Rovdjursföreningen och WWF överklagade jakten och i februari beslutade Kammarrätten om inhibition, alltså att jakten inte fick fortsätta förrän Förvaltningsrätten kommit med sin dom – som alltså kom idag. Innan jakten stoppades i väntan på förvaltningsrättens dom hann tre vargar skjutas.

Gå till arkivet