LRF Sydost kräver konsekvensanalys av vargens inträde i småbrutet landskap

2012-05-29

I dag tisdag inleder LRF sin riksförbundsstämma i Stockholm.
Varg är ett genomgående tema kan man förmoda eftersom flera tunga motioner handlar om varg.

Bland andra kräver LRF Sydost en fullständig konsekvensanalys av vargens återinträde i den svenska faunan. Bland annat vill man ha svar på frågor som: "Hur skulle en etablerad vargstam i ett småbrutet landskap av småländsk karaktär påverka allmänhet, turism, djurägare, jägare och den biologiska mångfalden? Och vad skulle den kosta skattebetalarna?"
Ä Det är frågor som engagerar medlemmarna, inte bara i vår region. Jag tror att stödet är stort både bland allmänheten och i vår organisation, säger Lars-Ove Johansson, ordförande för LRF i sydöstra Sverige, till Smålandsposten.
Liknande frågor lyfter LRF Jönköping fram i en motion och från andra regioner finns kritik mot att licensjakten och taket på 210 vargar tagits bort.

Gå till arkivet