Licensjakten på varg överklagas till Kammarrätten

2017-12-16

Svenska Rovdjursföreningens överklagande av länsstyrelsernas beslut om licensjakt på varg avslogs av Förvaltningsrätten i Luleå. Nu har föreningen överklagat Förvaltningsrättens beslut till Kammarrätten i Sundsvall.

I det nya överklagandet visar föreningen på punkt efter punkt hur Förvaltningsrätten tycks ha förbisett eller missförstått de argument som föreningen framfört i sitt överklagande av länsstyrelsernas beslut.

En viktig fråga gäller hur många vargarna är, jämfört med det referensvärde på 300 vargar som enligt Naturvårdsverket är en undre gräns för att vargstammen ska kunna ha gynnsam bevarandestatus. I föreningens förra överklagande förklarades utförligt varför det är antalet vargar på våren, innan valparna föds, som ska jämföras med referensvärdet, samt att den officiella populationsuppskattningen på 355 vargar är missvisande eftersom den innehåller många vargar som redan är döda.

Trots detta skrev Förvaltningsrätten i sina beslut att vargpopulationen
i Sverige består av cirka 355 vargar och inte riskerar att underskrida
referensvärdet 300 vargar.

I det nya överklagandet drar föreningen därför bland annat slutsatserna att

  • Förvaltningsrätten tycks inte ha förstått att siffran 355 inkluderar omkring hundra vargar som redan var döda våren 2017,
  • Förvaltningsrätten tycks inte heller ha förstått att vargstammen redan 2017 underskrider referensvärdet,
  • Förvaltningsrätten tycks inte heller ha förstått att vargstammen i Sverige knappast kommer att nå upp till referensvärdet våren 2018, om ett stort antal vargar skjuts i licensjakt i vinter,
  • Förvaltningsrättens beslut baseras alltså på missförstånd i den centrala frågan om vargstammens storlek i förhållande till referensvärdet 300 vargar.

Dokument för nedladdning

SRF Överklagande av Förvaltningsrättens domar i mål 2362-17, 2437-17, 2451-17 och 2485-17.pdf

Gå till arkivet