Låt Värmlands björnhonor vara i fred!

2017-08-20

- Låt Värmlands björnhonor vara i fred! Avlys björnjakten i nordligaste Värmland! Det säger Torbjörn Nilsson, ordförande i Svenska rovdjursföreningen.

Häromdagen kom den glädjande nyheten att det för första gången bekräftats att en björnhona med ungar finns i Värmland. De håller till i nordligaste änden av länet, öster om Klarälven. I fredags ändrade därför länsstyrelsen villkoren för den björnjakt som börjar på måndag.

- Men konstigt nog tog de inte bort jakten i området där honan med ungar finns. Utan de beslöt bara att jakten inte får ske med hund i det området. Och samtidigt utvidgade de jaktområdet, så att det även blir björnjakt i nordligaste Värmland väster om Klarälven, som tidigare var undantaget just på grund av att där fanns en björnhona (utan ungar). Det är väldigt märkligt att länsstyrelsen nu utvidgar jaktområdet istället för att begränsa det, säger Torbjörn Nilsson.

- Värmland hör till björnens naturliga utbredningsområde, men på grund av för hård jakt i gamla tider har björnen utrotats här, förklarar Torbjörn Nilsson. Vi kan få tillbaks den genom spridning norrifrån. Men björnhonor sprider sig mycket kortare sträckor än hannarna, och därför går utbredningen väldigt långsamt. Skulle en hona av misstag fällas i jakten, så kan det dröja många år innan en ny hona dyker upp i området. Det är därför man tidigare har undantagit ett område från jakten där en hona fanns. Och det borde vara ännu starkare skäl att undanta det område där det nu finns en hona med ungar.

Björnhonor med ungar är i princip fredade vid all björnjakt. Men varje år skjuts ändå björnhonor med ungar av misstag. Det kan bero på att honan tillfälligt har lämnat ungarna efter sig, och då uppfattas hon som en ensam björn.

- Därför var det klokt som länsstyrelsen gjorde först, att undanta det område där man visste att det fanns en björnhona. Och därför är det inte så klokt att man nu gör tvärtom, menar Torbjörn Nilsson. 

Ytterligare information: Torbjörn Nilsson, ordförande i Svenska rovdjursföreningen, 070-001 85 37

Gå till arkivet