Kritiserad ändring i Jaktförordningen förvandlade älgjakten till vargjakt

2013-10-17

På bara några månader har 11 vargar skjutits, flera av dem föräldradjur, på olika håll i landet. Minst fem vargrevir saknar en av sina föräldrar och där går nu valparna en svältvinter till mötes.
i somras gjordes en ändring i Jaktförordningens paragraf 28 som verkar ha bidragit till den kraftiga ökningen av skjutna vargar.

Under den senaste månaden har sju vargar dödats i samband med löshundsjakt på klövvilt, ytterligare två har påskjutits och kanske går skadade. Bara i Dalarna har fem vargar dödats, i Värmland två. Det har skett med stöd av den regel i Jaktförordningen som ger tamdjursägare rätt att döda rovdjur som angriper tamdjur enligt §28, i dessa fall jakthundar.
Ytterligare fyra vargar har skjutits med stöd av samma paragraf sedan 1 juli, i samband med angrepp på  tamboskap.

Sju vargar på två år
Under de två föregående åren från 1 juli 2011 har sju vargar skjutits med stöd av §28, fyra av dessa i samband med jakt. Nu har alltså minst 11 vargar dödats på mindre än fyra månader.

1 juli i år fråntogs polisen ansvaret att bedöma om den som skjutit ett rovdjur i samband med tamdjursangrepp följt reglerna för att få använda §28. Istället ska länsstyrelsen kontaktas. Enligt landsbygdsminister Eskil Erlandsson gjordes ändringen för att öka rättssäkerheten. Det finns självfallet inget skäl tro att Sveriges vargar ändrat beteende med anledning av lagändringen. Däremot känner sig tydligen ett antal jägare trygga med att ta tillfället i akt när man inte längre riskerar att behöva svara på polisens frågor i efterhand.

- Helt uppenbart finns det för många jägare som inte förmår tillämpa §28 på ett ansvarsfullt sätt när kontrollen mjukas upp.  Därför måste man återgå till att låta polisen undersöka om allt gått rätt till, säger Roger Olsson, ordförande i Svenska Rovdjursföreningen. 
- I annat fall kan konsekvenserna bli allvarliga både för enskilda vargfamiljer
och på sikt för vargstammen i stort.

Stora påfestringar på valparna
En död föräldravarg, i de flesta fall hanen, innebär stora påfrestningar på kvarvarande vargar i reviret.
Ofta är det föräldratiken som blir ensam tillsammans med sina i dagsläget cirka
fem månader gamla valpar. Det dröjer ännu ett halvår innan årets valpar är
stora nog att klara sig själva. De har en svår vinter framför sig.

Vargarna i de sju berörda reviren i Värmland och Dalarna har inte gjort speciellt mycket väsen av sig. Vargarna lever sina liv i stillhet och vårdar sina valpar långt från bebyggelse.
Samtliga påskjutningar i samband med löshundsjakt har skett långt ute i
folktomma skogsområden.

De sju drabbade reviren är Lövsjön,  Björnås, Korså, Kukumäki i Dalarna och de värmländska Höljes, Fänstjärn och Forshaga.

 

 

 

Gå till arkivet