Kammarrätten underkänner Naturvårdsverkets licensjakten på varg vintern 2013

2014-11-14

I dag kom Kammarrättens dom i det mål som handlar om beslutet om licensjakt på varg 2013, vilket Svenska Rovdjursföreningen,
Naturskyddsföreningen och WWF Världsnaturfonden då överklagade och vann i Förvaltningsrätten.
Dock överklagade Naturvårdsverket och Svenska Jägareförbundet den lägre domstolsinstansens beslut till Kammarrätten.
Kammarrätten anser att det syfte som Naturvårdsverket har angett som skäl för
beslutet, att minska inavelsgraden i den skandinaviska vargstammen, får
anses vara acceptabelt i sig, men anser inte att Naturvårdsverket i
tillräcklig grad har visat att jakten kunde förväntas leda till att
syftet skulle uppnås.
Kammarrätten menar vidare att jakten måste betraktas som omfattande i förhållande till det svaga stöd som uppgivits för att syftet skulle uppfyllas och att den därför inte var proportionerlig i förhållande till syftet, det vill säga att jakten
skulle minska inaveln.
Kammarrätten skriver:
- Det beslutade undantaget, jakt efter 16 vargar, måste dessutom betraktas
som relativt omfattande. Detta i kombination med det svaga stödet för
att syftet skulle uppnås, gör att beslutet vid en sådan restriktiv
tolkning av undantagsmöjligheterna som måste göras, i vart fall inte kan
anses vara proportionerligt.
- Redan av den anledningen borde Naturvårdsverkets beslut ha upphävts, säger Kammarrätten och konstaterar att Naturvårdsverkets och Jägareförbundets överklaganden därför inte kan bifallas.
Ann Dahlerus

Gå till arkivet