Junselevargen fortfarande viktig för vargstammen

2014-02-14

Naturvårdsverket har beviljat skyddsjakt på den nu rikskända Junselevargen. Samtidigt har Kammarrättens dom fallit till vår nackdel i rättsprocessen om förra årets skyddsjaktsbeslut om samma varg.

- Vi tar en sak i taget och har inte tagit ställning till om vi ska driva förra
årets skyddsjakt vidare, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen.

Naturvårdsverket menar i årets skyddsjaktsbeslut att den genetiskt viktiga Junselevargen inte längre har så stor betydelse för vargarnas gynnsamma bevarandestatus.

- Det är något som Naturvårdsverket tagit ur luften. Den svenska vargstammen är i stort behov av nya gener och invandring är sällsynt. De få vargar som tar sig in i Sverige från Finland blir oftast skjutna i skyddsjakt tämligen omedelbart och det är högst ovanligt att en varg lyckats överleva i renskötselområdet så länge som Junselevargen gjort, säger Ann Dahlerus.

Renarna ska flyttas från området i april och fortsätter Junselevargen och hennes nya hane att ta renar i samma takt som nu, dvs omkring 8 renar under en tremånadersperiod, innebär det att samebyn inte riskerar att förlora stora mängder renar.

- Med tanke på att samebyn har flera tusen renar i området måste skadorna hittills betraktas som mycket begränsade, säger Ann Dahlerus. Det bästa är om vargarna får vara ifred den tid som återstår tills renarna ska flyttas från området i april.

Naturvårdsverket hävdar att det uppstått problem utöver de dödade renarna, som att hjorden skingras och ökad arbetsbelastning.

- Man ska inte glömma bort att samebyn får ersättning för att det förekommer varg i området. Och den ersättningen är ju till för att täcka kostnaden för eventuella störningar och skador på renarna, säger Ann Dahlerus.

Läs mer om Junseletiken här

KONTAKT
Lena Vängstam
08-441 41 17
0701-73 00 92

 

Gå till arkivet