Jakten är överklagad: 40 vargar får skjutas i Norge kommande vinter

2019-10-15

Tre familjegrupper inom ulvesonen och 23 vargar utanför sonen runt om i Norge.Totalt handlar det om 40 vargar, nära hälften av den norska populationen, som ska skjutas.
Det är vad rovviltnämnderna i Fylkena nu har bestämt om vargjakten kommande vinter.

Jakten är överklagad till nämnderna som avvisat. Därför kommer jakten nu att prövas av Klima- och miljöministern.
- Antalet vargar som skall jagas är fullständigt oacceptabelt, säger Arnodd Håpnes i norska Naturskyddsföreningen.
- Jakt inne i ulvesonen är inte försvarlig. Det finns varken biologisk eller juridisk grund för jakt, säger han.
De tre familjegrupperna som skall skjutas inne i ulvesonen är Letjennafamiljen, Mangenfamiljen och Rømskogsfamiljen, den sistnämnda lever på gränsen till Sverige. På en förfrågan hur Sverige ställde sig jakt på Rømskogsvargarna svarade Naturvårdsverket nej till jakt med hänvisning till att Sverige saknar vargar för en nivå för gynnsam bevarandestatus.
Arnodd Håpnes menar att det är en ren provokation när rovviltnämnden i ulvesonen bortser från den svenska begäran att spara familjegruppen.
- Det innebär att ett svensknorskt förvaltningssamarbete görs utopiskt, säger han.

Gå till arkivet