Jägareförbundet avbryter alla åtaganden i varghanteringen

2011-09-23

Jägareförbundet avbryter allt vargsamarbete med staten.

Jägareförbundet avbryter all verksamhet som har med varg att göra. Det beslöts i dag torsdag vid ett extrainkallat möte med samtliga 22 länsordförande. Mötet hölls på Öster Malma, förbundets huvudkvarter.
Mötet var direkt kopplat till regeringens besked i mitten av augusti att licensjakten stoppas och att taket på 210 vargar tas bort tills vidare.

Redan dagen före mötet hade förbundets löänsavdelningar i Västra Götaland enats om ett sexpunktsprogram för att tydligt visa Regeringen att man inte aceepterar den nya vargpolitiken.
Jägarna i Värstra Götaland vill inte inventera varg, inte delta i organiserade skyddsjakter, inte jobba med förankringsarbetet för varg, inte acceptera utsättning av varg, kräver att alla föräldradjur märks, och full ersättning för hundar som dödas av varg.
Nog måste det väl vara så att jägarna vill ha sina hundar i livet istället för ersättning för en död hund. Att hålla den levande torde inte vara svårt, bara att låta bli att släppa den i vargrevir.
Vad gäller arbetet att sprida kunskap om utsättning och skapa acceptans för denna har jägarna redan tagit ut ersättning för detta med två års licensjakt på varg.
Torsdagens krismöte tycks ha tagit till sig stora delar av Götalandsförslaget, men också utökat till tio punkter.
I huvudsak handlar det dock om att avbryta all inblandning i varghanteringen.
– Om skyddsjakten utformas på ett sätt så att den liknar förvaltning, om vi anser att den blir meningsfull, så kan vi tänka oss att glänta på dörren igen, säger Torbjörn Lövbom, ordförande i Jägareförbundets rovdjursråd till Svensk Jakt.
Innan tiopunktsprogrammet kan sättas i verket ska det första godkännas av förbundsstyrelsen i början av nästa vecka.
Länsordförandena vill också att förbundet uppvaktar EU-kommissionären Janez Potocnik som är den som starkast drivit på för att vargfrågan i Sverige sköts på ett sätt som svarar upp till EUs habitatregler.

Gå till arkivet