Förutsättningarna är en orealistisk grund för vargpolitiken

2012-10-19

I dag offentliggjorde Naturvårdsverket sitt värde på gynnsam bevarandestatus för varg, alltså det värde som kan komma att avgöra vargstammens storlek. Rovdjursföreningen anser att processen gått för fort och att resultatet måste granskas av utomstående expertis.

Enligt Naturvårdsverket räcker det med 400 vargar i Skandinavien varav 380 i Sverige, för att vargstammen ska anses som livskraftig. Förutsättningarna är att man lyckas med att sätta ut 20 obesläktade vargar till 2014 och sedan drygt en ny varg vartannat år.

- Det är inte hållbart att bygga vargpolitiken på så orealistiska premisser, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare på Svenska Rovdjursföreningen. Trots stora ansträngningar har man ju hittills inte lyckats med att plantera ut en enda varg under de tre år som försöken pågått.

Bristen på delaktighet och transperens i processen med att ta fram siffrorna för vargstammen är något som Rovdjursföreningen tillsammans med Naturskyddsföreningen och Världsnaturfonden WWF kritiserat i en skrivelse till regeringen. Vad Naturvårdsverkets beräkningar bygger på för underlag och vilka forskare som ställt sig bakom resultatet är inte känt.

- Vi anser att beräkningen av gynnsam bevarandestatus inte på något sätt är färdig och att arbetet bör fortsätta i en mycket öppnare anda. Resultaten måste analyseras och kvalitetssäkras av en bredare grupp experter, något som inte alls verkar ha skett nu. Skillnaden i vad man landar på för siffror är till enormt stor beroende på vilken metodik och vilket tidsperspektiv man använder säger Ann Dahlerus.

Rovdjursföreningen är också mycket kritisk till att värdet för just varg tagits fram i en så hastig process, ett halvår före motsvarande värden för de övriga rovdjuren.

- Vi tror att brådskan hänger ihop med att regeringen hoppas på ett klartecken från EU-kommissionen så att man driva fram en vargjakt till vintern. Vi ser tydliga sådana signaler, säger Ann Dahlerus.

För mer information kontakta:
* Ann Dahlerus, Generalsekreterare Svenska Rovdjursföreningen, tel 0768-500 653
* Pressinformation: Jan Bergstam, Svenska Rovdjursföreningen, tel 070-320 64 68

Dokument för nedladdning

Pressmeddelande 121019.pdf

Gå till arkivet