Få landsbygdsbor upplever problem med rovdjur

2013-09-19

I regeringens proposition om en ”hållbar rovdjurspolitik” framställs minimala rovdjursstammar och jakt på tusentals rovdjur som en lösning på landsbygdens negativa utveckling. Men faktum är att rovdjur är ett förhållandevis litet bekymmer för människor på landsbygden. Det visar en Sifo-undersökning som Svenska Rovdjursföreningen beställt. Endast sex procent av landsbygdsborna uppgav att rovdjur påverkade deras vardag negativt.

Svenska Rovdjursföreningen har via Sifo frågat människor boende på landsbygden om vilka faktorer som påverkar deras vardag mest negativt. Åtta olika alternativ presenterades och det gick att kryssa i flera av dem. Störst var missnöjet med kollektivtrafiken och mobil/bredbandstäckningen, som listades som negativa faktorer av 39 respektive 38 procent av de tillfrågade. Förekomst av rovdjur var det minsta bekymret. Endast sex procent uppgav förekomst av björn, järv, lo eller varg som en negativ faktor.

-  Att alla människor på landsbygden skulle lida svårt av rovdjuren är en myt som sprids av jägarkåren, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen. De politiker som låter rovdjursfrågan skymma sikten för landsbygdens verkliga utmaningar gör majoriteten av sina väljare en stor otjänst.

Dubbelt så många män som kvinnor upplever att de blir negativt påverkade av rovdjur. Lågutbildade anser sig vara mer negativt påverkade än snittet. Äldre påverkas mer än yngre.

- I landets mest glesbefolkade områden är det främst äldre män med låg utbildning som bor kvar. Där skyller man ofta avfolkningen på varg men det finns inget som helst stöd i statistiken för att den negativa utvecklingen beror på vargen. Flyttlassen började rulla från glesbygden långt innan vargen
etablerade sig där.

Sverigedemokrater, 12 procent, är de som anser sig påverkas mest negativt av rovdjur, medan endast 1 procent av vänsterpartisterna anser att rovdjur är ett problem. I övrigt är skillnaden mellan partierna liten, mellan 3 och 8 procent.

- Det är förhållandesvis få som någonsin sett en varg och forskning visar att det som påverkar människors mest är vad andra tycker, även om de inte heller har någon egen erfarenhet av varg. Stämningen på orten där man bor spelar alltså en stor roll för hur man upplever förekomsten av rovdjur, säger Ann Dahlerus.

För frågor:
Ann Dahlerus, generalsekreterare
08-441 41 17
0768-500 653

Ta del av hela undersökningen nedan

Dokument för nedladdning

Sifo2013.pdf

Gå till arkivet