En ny rovdjurspolitik utan framtid

2013-12-10

I dag röstade Riksdagen igenom regeringens omstridda Rovdjursproposition. Och därmed har man lagt grunden för en rovdjurspolitik som är dömd att misslyckas, menar Svenska Rovdjursföreningen.

- Det är illavarslande att en så uppenbart undermålig proposition röstas igenom, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen. I all väsentligt saknar propositionen vetenskaplig grund, den håller inte EU-rättsligt och den saknar totalt förankring hos naturvårdsorganisationerna.

Miljöminister Lena Ek säger sig vilja skapa en långsiktighet och samsyn i rovdjursfrågan men istället har propositionen fått motsatt effekt.

- Vi är så långt ifrån samförstånd man kan komma. Att regeringen tvingas stödja sig på Sverigedemokraterna för att få igenom propositionen säger en hel del om hur djup splittringen är i rovdjursfrågan, säger Ann Dahlerus.

Målen för rovdjursstammarnas gynnsamma bevarandestatus rimmar varken med vetenskapliga eller med EU-rättsliga krav. Till exempel baseras beslutet om 170-270 vargar på ett irrelevant underlag som inte tar hänsyn till den genetiska isoleringen och den höga inavelsgraden hos vargstammen. I kombination med politiskt godtycke gör det att målet hamnat långt under seriösa vetenskapliga bedömningar. En sådan extremt liten vargstam
går inte heller ihop med de långt högre antalen i storleksordningen 500-1400
djur för de andra rovdjuren järv, lo och björn, även om dessa målnivåer också är undermåliga och vilar på politiska ställningstaganden.  

Det finns anledning att erinra om att den vargpolitik riksdagen beslutade om 2009 mer eller mindre kollapsade efter kritiken från EU-kommissionen. Regeringen tvingades överge både maxtaket på 210 vargar och licensjakt på varg.

- Grova övertramp av naturvårdens kärnfrågor i rovdjurspolitiken leder sällan till något gott, säger Ann Dahlerus. Det gjorde inte 2009 års proposition och det kommer inte den här rovdjurspropositionen att göra heller.

 

Gå till arkivet