Eks vargpolitik under EU-lupp

2012-10-24

Svenska Rovdjursföreningen, Naturskyddsföreningen och WWF uppmärksammar nu EUs miljökommissionär Janez Potočnik på att miljöminister Lena Ek har lagt ett tak för vargpopulation på 180 individer och att en licensjakt på varg ska äga rum kommande vinter.
Brevet är en inlaga i det pågående ärendet som kommissionen driver om den svenska vargjakten.

Förra året backade regeringen från licensjakten på varg och det dåvarande taket på 210 vargar. Nu vill regeringen, insvept i ny retorik, återigen licensjaga varg och sänker det tidigare taket. Vi uppmanar nu kommissionen att kräva att beskeden återtas, säger de tre organisationerna.

Våren 2010 anmälde Naturskyddsföreningen, Världsnaturfonden WWF, Svenska Rovdjursföreningen och Djurskyddet Sverige den svenska vargjakten till EU-kommissionen för att vargjakten bröt mot de gemensamma reglerna kring hur hotade djurarter ska skyddas inom unionen.

Anmälan ledde bland annat till att EU-kommissonen framförde skarp kritik mot Sverige för jakten och krävde en förklaring av regeringen. I slutändan är det EU-domstolen som avgör om Sverige gjort sig skyldig till fördragsbrott genom överträdelser av det så kallade art- och habitatdirektivet.

Tidigare har Finland fällts för brott mot de gemensamma reglerna i samband med vargjakt under liknande omständigheter.

Läs brevet till EU:s miljökommissionär Janez Potočnik här nedan

För frågor kontakta:

Mikael Karlsson, ordförande Naturskyddsföreningen, 070-316 27 22

Ann Dahlerus, generalsekreterare Svenska Rovdjursföreningen, 0768-500 653

Peter Westman, naturvårdschef WWF, 076-837 80 59

Dokument för nedladdning

Letter_Commissioner Potočnik_121024_FINAL.pdf

Gå till arkivet