Därför överklagar Svenska Rovdjursföreningen licensjakten på varg 2022

2021-11-06

Finskrysk varg fotograferad från gömsle. Foto: Günter Lenhardt

En stor majoritet av svenska folket är positiva till att det finns varg i Sverige. Det kommer turister från hela världen för att få lyssna på vargar med våra prisbelönta turistföretagare. Samtidigt är situationen för den svenska vargstammen extremt dålig ur genetiskt perspektiv. De vargar som försöker vandra in från Finland skjuts under skyddsjakt i övre Norrland. Därför överklagar vi licensjakten på varg 2022.

I Slovakien finns det idag 1000–1800 vargar och i Spanien finns det 2000 -2500 vargar. Långt mycket mer än i Sverige, ändå har båda dessa länder nyligen förbjudit vargjakt eftersom de menar att majoriteten av befolkningen vill ha varg och att jakt på dessa strikt skyddade arter inte överensstämmer med EU:s art- och habitatdirektiv. I ljuset av detta blir det absurt när Sverige hävdar att det räcker med 300 vargar för att upprätthålla en långsiktigt livskraftig vargpopulation i landet, det som EU kallar gynnsam bevarandestatus.

Jakten drabbar naturturism och arbetstillfällen på landsbygden. I licensjakten har man inte tagit hänsyn till de positiva socioekonomiska effekterna av varg. Länsstyrelsena i Örebro, Dalarna och Västmanland har beslutat om att skjuta bort Snösjön- och Haraldsjönreviren. Vargarna i dessa revir har inte gjort någon skada. Totalt ska 12 vargar fällas i ett område med ett naturreservat, Malingsbo-Kloten, där det bedrivs naturturism med vargspårningsturer och nattpaddlingsturer i vargrevir. De här företagen kommer att förlora miljonintäkter på grund av licensjakten och Sverige miljoner i exportintäkter.

Vargarna lider av inavelsdepression. När inaveln har gått så långt att genetiska missbildningar som minskar livskraften kallas det inavelsdepression. Obduktioner av de vargar som sköts vid senaste licensjakten visar att ett rekordhögt antal av hanarna – nästan hälften – har en kraftig medfödd testikelmissbildning, kryptorkism. Missbildningen är en effekt av inaveln. Idag ligger inavelskoeffecienten på 0,23 vilket motsvarar helsyskon. Inaveln är i sin tur orsakad av en allt för liten populationsstorlek i kombination med allt för få invandrade finskryska vargar. Det råder ingen brist på finskryska vargar som försöker vandra in till Sverige, men bara under 2020 dödes tre finskryska vargar i skyddsjakt i Norrbotten.

Svenska Rovdjursföreningen har stort förtroende hos befolkningen. 62 procent menar att vi borde få vara med och bestämma hur rovdjuren ska skötas enligt en attitydundersökningen från Umeå universitet och Sveriges Lantbruksuniversitet. Ännu fler, 69 procent, är positiva till att det finns varg i Sverige. Föreningen arbetar med att öka kunskapen om rovdjuren, verka för livskraftiga stammar och främja samexistensen med människan.

Kontaktperson
Magnus Orrebrant
Ordförande i Svenska Rovdjursföreningen.
E-post: magnus.orrebrant@rovdjur.se

 

Gå till arkivet