Brev till miljöministern

2006-11-23

Svenska Rovdjursföreningen (SRF) vill här uppmana dig att snarast protestera hos Norska miljödepartementet mot Fylkesmannens i Finnmarks beslut, att skjuta två vargar i Karasjok. Vi hänvisar till bifogade brev.

Dina båda företrädare Kjell Larsson och Lena Sommestad har båda (2001 resp. 2005), på ett föredömligt sätt, framfört starkt kritiska synpunkter till sina norska kollegor, Siri Bjerke resp. Knut Arild Hareide, på Norges sätt att förvalta sin del av vår gemensamma vargstam. Tyvärr ser det ut att återigen finnas behov.

Fylkesmannens beslut är taget utan att avvakta resultatet av DNA analys för att ta reda på om det rör sig om vargar från den finska eller ryska populationen. Då den svensk-norska vargstammen är starkt inavlad, är behovet av nya gener av största betydelse för att motverka den inavelsdepression som råder i vargstammen Ä ett mycket allvarligt tillstånd i en vild djurpopulation. Vargar som inte härstammar från den svensk-norska stammen har mycket stort skyddsvärde. Om de kommer i genetisk kontakt med den mellanskandinaviska vargpopulationen skulle det avsevärt förbättra utsikterna för vargstammen att så småningom bli livsduglig.

Vi finner det anmärkningsvärt att man inte från Norges sida tar kontakt med svenska myndigheter inför ett jaktbeslut på vargar som tillhör samma population.

I Sverige är det praxis att ta reda på genetiskt ursprung på varg innan jaktbeslut ges och endast i anmärkningsvärda undantagsfall ger svenska myndigheter tillstånd till jakt på invandrade vargar. Vi menar att du bör uppmana Norge att ta ett delat ansvar för att den högt inavlade randpopulationen av varg i Skandinavien ges alla förutsättningar att - så snart det överhuvudtaget är möjligt - få reproduktiv kontakt med invandrade individer.

SRF menar att du bör omedelbart uppmana Norge att dra tillbaks jakttillståndet i avvaktan på resultatet av DNA-analyserna. Om vargarna visar sig vara av finsk härkomst bör Sverige ta initiativ till att samråda med Norge om att överväga möjligheterna att ge dessa vargar en möjlighet att vandra ner till den mellanskandinaviska vargstammen.

Med vänlig hälsning!
SVENSKA ROVDJURSFÖRENINGEN

Mats Hansson
Ordförande

Gå till arkivet