Beslut om fortsatt skyddsjakt på Kynna tas först nästa vecka

2011-11-02

Naturvårdsverket har fått in två ansökningar om förlängd skyddsjakt på vargen Kynna som vid fem tillfällen rivit får i Kronoberg.
Men beslut i frågan kommer troligen inte att kunna tas förrän efter allhelgonahelgen.
Nuvarande skyddsjakt går ut i övermorgon fredag. Två ansökningar om förlängning har kommit in och innan Nv går till behandlar dessa ska Länsstyrelserna i Kronoberg och Skåne yttra sig. Först nästa vecka räknar Naturvårdsverket med att kunna besluta om det blir ska bli fortsatt skyddsjakt.

Gå till arkivet