Besiktningsman och jaktvårdskonsulent i en och samma person i Västmanland

2012-04-11

Landshövding Ingemar Skogö säger att det möjligen kan handlaom delikatessjäv och lovar undersöka saken.

Kan man ena dagen jobba för Jägareförbundet och nästa dag vara oberoende besiktningsman vid vargattacker på tamdjur för länsstyrelsen?
Frågan har aktualiserats i Västmanland där en av Länsstyrelsens besiktningsmän också är jaktvårdskonsulent hos Svenska Jägareförbundet lokalavdelning.

Landshövding Ingemar Skogö säger till dn.se att han litar på sina besiktningsmän men lovar ta upp frågan.
Besiktningsmannen har i den uppmärksammade skyddsjakten på föräldradjuren i Skultunareviret agerat i båda sina uppdrag.
Det är han som besiktigat de attackerade tamdjuren, både hundar och får, och också skrivit under ansökningarna för skyddsjakt.
I oktober hade vargarna i reviret dödat två hundar och ett 25-tal får och Jägareförbundet, LRF och lokala Centern gick in med en ansökan om skyddsjakt.
Länsstyrelsen sade nej och hade stöd av Viltskadecenter I Lindesberg som anser att minst fyra attacker under ett år ska finnas dokumenterade mot en kategori tamdjur.
30 december kom så ett tredje angrepp på hund. Enligt uppgift till rovdjur.se var det hunden som sprang efter vargen och inte tvärtom. Det blev slagsmål mellan varg och hund vilket orsakade skador på hunden.
Några dagar senare kom det fjärde angreppet på hund. Denna gång var det en jakthund som dödades. Ägaren till jakthunden var densamma som hade fått en annan jakthund dödad tidigt på hösten i samband med jakt.
I båda fallen var det besiktningsmannen/jaktvårdskonsulenten som besiktigade skadorna och sedan skrev under en ny ansökan om skyddsjakt eftersom Viltskadecenters "kvot" på fyra hundar nu var uppfylld.
Ä Vi uppfyller kriterierna för skyddsjakt, sade besiktningsmannen/jaktvårdskonsulenten till tidskriften Jakt och Jägare.
Han uttalade sig då i rollen som jaktvårdskonsulent för Jägareförbundet i Västmanland.
På en fråga till landshövding Skogö om det inte handlar om en jävsituation svarar denne dn.se att det möjligen kan vara en s k delikatessjäv.

Resultatlös skrivning till Länsstyrelsen
Rovdjursföreningen tillsammans med Naturskyddsföreningen i Västmanland gjorde redan i höstas Länsstyrelsen uppmärksam på besiktningsmannens båda lojaliteter:

"Med anledning av Jägareförbundets jaktvårdskonsulent Xxx Xxxxs anställning och arbetsgivarens inställning i vargfrågan anser vi inte att han är tillräckligt opartisk för att fortsättningsvis anlitas av Länsstyrelsen som besiktningsman. En besiktningsman bör inte ha uppdrag eller utöva verksamhet som kan rubba förtroendet för denne.

Med anledning av detta yrkar undertecknade på att:

  • Länsstyrelsen avslår ansökan om skyddsjakt på varg i reviret kring Skultuna-Västerfärnebo,
  • samt att Länsstyrelsen väljer besiktningsmän som inte har ett så tydligt partsintresse i vargförvaltningen.

Länsstyrelsen hörde över huvud taget inte av sig till föreningarna.

Fotnot
: Delikatessjäv kan enligt Nationalencyklopedin föreligga: "om det i övrigt finns särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroendet till beslutsfattarens opartiskhet i ärendet. Det är en generalklausul för situationer där bristande objektivitet kan befaras, t.ex. särskilda personliga eller ekonomiska relationer mellan handläggare och parten eller intressenten."

Dokument för nedladdning

VR 1 2012.pdf

Relaterade länkar

Gå till arkivet