Årets björnjakt slut - 305 av 306 licensbjörnar slkjutna

2013-10-16

Cirka 10 procent av den svenska björnstammen får skjutas under hösten.

UPPDATERAS. 21 augusti drog björnjakten igång i landets sex län med fast björnstam.
Jakt blev det även i Värmland trots att länet saknar fast stam.
Rovdjursföreningen är starkt kritiskt till omfattning av björnjakten, man menar att licensen är för hög eftersom den vilar på gamla siffror. Se SRFs debattinlägg i slutet av artikeln.
Även en intervju med föreningens generalsekreterare Ann Dahlerus finns i slutet av artikeln.

Redan efter drygt en månads jakt var jakten avlyst i 14 delområden och län.
Redan efter en vecka var jakten i Gävleborg slut. Åttonde dagen dödades hela sju björnar och tidigt dagen efter ytterligare en. Den senare blev björn nummer 38 och det var en för mycket för Gävleborg som hade 37 björnar att skjuta. Ytterligare en björn sköts i Gävleborg men den gick över till Dalarna där den dog och räknas därför av från Dalarnas kvot.
I Dalarna hade man skjutit färdigt 23 september i och med att den nionde och sista björnen i Område 1 sköts under förmiddagen 23 september.
Årets tilldelning i Dalarna var högst 63 djur, 62 har fällts.
I Område 3 fick högst 12 björnar, varav högst tre honor, fällas.
Jakten avlystes där då tredje honan och elva björnar totalt fällts.
I Jämtland är två jägare misstänkta för grovt jaktbrott, en för att under inledningen av jakten för två veckor sedan ha skjutit en björnhona som senare visade sig ha lämnat efter sig två ungar, den andra jägare för att denne sköt en björn i Bergs kommun trots att kvoten där var full när skottet gick.
Även i Gävleborg och Västerbotten har överskjutning skett med en björn vardera.
Och i Västerbotten i Åsele kommun har en björnhona och hennes björnunge skjutits av en norsk jägare. Fyra jägare totalt alltså som nu utreds misstänkta för jaktbrott.

Under lördagen 31 augusti fälldes den första av två björnar i Värmland i Torsby kommun. Det var ingen överraskning att det var en hane eftersom Värmland inte har någon fast björnstam i den meningen att det inte föds några ungar i länet.
Antalet honor är få, om ens någon.
Hanen var en liten en som vägde in på 82 kilo. Den sköts av två jägare från Dalarna som enligt en jaktartikel haft skäppan full hemma i Dalarna och trots detta gett sig över gränsen till Värmland.
Jakten på två björnar i Värmland är sanktionerad av Naturvårdsverket som en eftergift till Värmlandsjägaren. I jakten på den lilla björnhanen användes två s k plotthundar som har tyskt ursprung men varit över i USA för förädling och sedan spridits tillbaka till Europa.

305 björnar av 306 är döda. efter årets jakt

Jakten per län: (Licensen)
Värmland 2 (2)
Dalarna 62 (63)
Gävleborg 38 (37)
Västernorrland 21 (20)
Jämtland 71 (70)
Västerbotten 25 (24)
Norrbotten 86 (90)

Värmland har fått två björnar av Naturvårdsverket. Jakt är tillåten i länets två nordligaste kommuner som gränsar mot Dalarna.
De län med fast björnstam har sedan några år delegation att själva hantera hur många björnar som ska få skjutas.
Den totala licensen för hela landet är 307 björnar, vilket motsvarar cirka 10 procent av hela björnpopulationen.
Förra året var licensen 319 björnar, 302 av dessa sköts. 2012 sköts dessutom 55 björnar på en omfattande och frikostig skyddsjakt under vårvintern i tre av björnlänen.
Flest björnar får i år skjutas i Norrbotten, totalt 90 björnar fördelade 80 - 10 i två områden.
I Jämlands fyra områden skall 70 björnar skjutas.
Även Dalarna har delats in i fyra områden och där har jägarna fått 63 björnar på licensen. Två av områdena i Dalarna har fått en honkvot vilket innebär att jakten kan vara över innan hela kvoten är fylld.
Gävleborg har 37 björnar på höstens licens.
Västernorrland som har två områden får jaga 20 björnar.
Västerbotten också indelat i två områden har 25 björnar på licensen.
I fredags sköts en hona med unge i Åsele kommun  i Västerbotten. Vilket inte är tillåtet varken i Västerbotten eller någon annanstan.
Enligt länsstyrelsen sköts honan och först därefter upptäcktes ungen.
Även björnungen sköts av jägaren.
Men enligt Michael Schneider, rovdjursansvarig på Länsstyrelsen, så är det inte alls säkert att ungen skall skjutas. Han menar att en unge vid den här tiden på året har goda chanser att klara sig.
En uppfattning som vilar på ett tunt material. Är det en årsunge torde det vara precis tvärtom. Vem vägleder en årsunge att äta rätt inför vintern om inte björnmamman.
Saken är nu rutinmässigt polisanmäld.

Sparsam jakt i Norge
Vårt grannland Norge startar också björnjakten 21 augusti. Men med en betydligt sparsammare licens.
Endast 17 björnar får fällas i fem områden som är prioriterade för betesbruk, och då handlar det mest om fribetande får. Det blir ingen jakt i områden som avsatts för björn.
Två björnar är redan fällda i Norge i år på skyddsjakt.
Samtidigt har man bestämt att det nationella målet för björn i fyra av rovdjursområdena skall vara 13 föryngringar, inte som tidigare 15 föryngringar.
Det betyder att Hedmark får ha tre föryngringar, Mitt-Norge tre, Nordland en och Troms och Finnmark sex föryngringar.
I praktiken är det alltså Sverige som förser Norge med björn.

Debattinlägg från SRF

 

Gå till arkivet