Antalet björnar i Dalarna och Gävleborg är exakt lika många visar spillningsinventeringen

2013-06-03

Antalet björnar i de tre sydliga björnlänen, beräknas med en kombination av spillningsinventering och fångststatistik.

De tre södra björnlänen Dalarna, Gävleborg och Värmland har minst 441 björnar tillsammans i sina skogar. Det visar sammanställningen av den spillningsinventering efter björn som genomfördes i höstas.
Hur många björnar det verkligen finns i de tre länen tas fram med hjälp av fångst- och återfångststatistik.

Minst antal björnar finns i Värmland där spillningar från endast fem olika individer konstaterades. Samtliga är hanbjörnar. Ändå har tillstånd till licensjakt getts på två björnar i Värmland under senare år.
Värmland är egentligen inget björnlän efersom det inte finns någon föryngring i länet. De björnar som finns är ströbjörnar, främst hanar, som vandrar ner från Dalarna. Eftersom det skjuts endast hanbjörnar som öppnar för andra hanbjörnar att vandra in och döda eventuella björnungar, kommer det att ta lång tid innan länet får en egen björnstam och kan införlivas i björnlänssfären.
Dalarna och Gävleborg har exakt lika många björnar, minst 218 stycken.
Förra gången en liknande inventering gjordes i de tre länen lämnade jägarna in spillningar från 383 olika björnindivider.
441 björnar i spillningsinventeringen ska nu förvandlas till höstens licenskvot genom att resultatet samkörs med den statistiska fångst- och återfångstmetoden.
Insamlingen ger minsta antalet björnar, men eftersom all spillning omöjligen kan återfinnas och plockas in finns ett mörkertal om hur stor björnpopulationen är i de tre länen. Exakt hur stor den är är omöjligt att säga.
Dagens uppskattade siffra av antalet björnar i hela Sverige – 3 300 – är grundad på tidigare spillningsinventeringar på 2000-talet
Statistikarbetet skall vara klart månadsskiftet juni-juli. Sen kommer kvoterna för höstens jakt att fastställas.

Gå till arkivet