100 000 kronor i belöning

2014-04-17

Svenska Rovdjursföreningen utlyser en belöning på upp till
100 000 kronor för upplysningar som kan klarlägga orsakerna till att den riksbekanta Junselevargen och hennes partner försvunnit från sitt revir.

Upplysningarna ska leda till att vargarna hittas döda eller levande eller på annat sätt leda till att orsaken till deras försvinnande kan fastställas. Det går bra att lämna uppgifter anonymt, Svenska Rovdjursföreningen vidarebefordrar inga namn utan godkännande från uppgiftslämnaren.

- Vargarna kan inte bara gått upp i rök, säger Ann Dahlerus, generalsekreterare i Svenska Rovdjursföreningen. Det är extremt viktigt att få veta vad som hänt med de två vargarna och kan en belöning hjälpa till för att bringa klarhet i deras öde så är det värt pengarna.

Sista spåret efter Junseletiken är möjligen en bild tagen av en privatperson den 20 februari 2014. Länsstyrelsens spårare har, trots intensiva spårningar, inte sett några spår av vargarna sedan i mitten av februari. Revirhävdande vargar lämnar normalt inte ett revir de hävdat under längre tid, särskilt inte under parningstiden som inträffar i februari och tiden därefter fram till i maj-juni när tiken ska föda. Tiken kan ha varit dräktig vid försvinnandet.

- Vargar lever ett farligt liv och det kan finnas naturliga förklaringar till att vargarna försvunnit, men omständigheterna och den långa tidsperiod de varit försvunna från revirområdet är sådana att brott inte helt kan uteslutas. Men visst vill man hoppas att vargarna lever och i så fall bör de kunna återfinnas, säger Ann Dahlerus.

Den genetiskt värdefulla och numera rikskända tiken vandrade in från Finland 2010 och har sedan dess upplevt många dramatiska händelser under sin tid i Sverige. Tre beslut om skyddsjakt på henne har utfärdats och två av de hanar hon slagit sig ihop med har skjutits (en illegalt och en legalt). Hon har dessutom flyttats fyra gånger och varje gång vandrat tillbaka norrut till renskötselområdet. De senaste gångerna har hon återvänt till just det område i Junseletrakten i Västernorrland hon valt att utse som sitt hemrevir, vilket varit kontroversiellt eftersom reviret är beläget inom renskötsel-området.

Med tanke på vargtikens stora genetiska värde fick Naturvårdsverket under 2012 ett särskilt uppdrag av regeringen om att vidta extraordinära insatser för att bevara vargen. Likväl har Naturvårdsverket vid ett antal tillfällen beviljat skyddsjakt på vargen och hennes partners, vilket lett till att hon blivit föremål för flera uppmärksammade rättsliga processer då jaktbesluten överklagats. Svenska Rovdjursföreningen har genom att överklaga
jaktbesluten lyckats rädda livet på henne fram till att hon försvann spårlöst i
februari.

- Alla de turer som Junseletiken varit föremål för och hennes okuvliga vilja
att överleva har gett henne ett starkt symboliskt värde och ett folkligt stöd.
Det är av stor vikt att få klarhet i var tiken och hennes partner tagit vägen
och det är därför vi utlyser belöningen, säger Ann Dahlerus.

Här nedan kan du läsa om vilka villkor som gäller
för belöningen.

Villkor för belöningen

Läs mer om Junselevargen

Kontakt:
Ann Dahlerus, Generalsekreterare, tel 08-441 41 17, 0768-500 653, ann.dahlerus@rovdjur.se

Presskontakter:
Lena Vängstam, tel 08-441 41 17, 0701-73 00 92, lena.vangstam@rovdjur.se

Gå till arkivet