Visst är vargen vacker!

2007-01-25 |

Kommentar till Anita Nordkvist, insändare 18/1.

Jag kan inte bli annat än förundrad över hur man å ena sidan kan känna en sådan kärlek för hunden och å andra sidan känna ett sådant oresonligt hat mot vargen.

Hur kan man som sann hundälskare undgå att se likheterna?

Visst är det väl ändå fascinerande, detta stolta rovdjur i våra skogar som alla våra tamhundar härstammar från?

Kanske stämmer epitetet ”orealistisk rovdjursälskare”, som Anita Nordkvist kallar det, bra in på mig och övriga som vill bevara rovdjuren i vårt land. Med politiker som Nordkvist går rovdjuren en dyster framtid till mötes.

Att använda det öppna landskapet som dolt motiv med syfte att utrota våra rovdjur fungerar dåligt. Vårt fantastiska kulturlandskap har växt fram under en mycket lång period, till största delen tillsammans med rovdjur.

Under närmare 6 000 år har bondens brukande av marken gjort att vi nu har ett odlingslandskap med många värden – biologiska, kulturhistoriska, med flera.

Visst har du rätt i att detta öppna landskap är hotat, men inte av våra rovdjur! Hoten mot odlingslandskapet är helt andra – strukturrationaliseringar som gör att många små gårdar försvinner och dålig lönsamhet i jordbruket är faktorer som du borde lyfta fram om det är kulturlandskapet du värnar om.

Eller är det kanske så att det är enklare att som politiker att propagera för vargtomma skogar än att ta itu med de riktiga problemen?

Marie-Helene Bergstrand
rovdjursvän och lantbruksrådgivare

Publicerad i Hudiksvalls Tidning 2007-01-25

Gå till arkivet