Vill samordna insatser mot illegal jakt

2011-07-11 |

Polismyndigheterna i Dalarna, Värmland och Örebro län har gemensamt lämnat in ett förslag om nationell samordning mot illegal rovdjursjakt.
Förslaget handlar om hur man ska kunna bli bättre på att förhindra, upptäcka och lagföra illegal jakt på stora rovdjur.

En av frågorna Rikspolisstyrelsen ska arbeta vidare med är införandet av en Nationell Arbetsgrupp som ska utveckla metoderna för hur Polisen hanterar grova jaktbrott. Rikspolisstyrelsen kommer också undersöka hur information om grova jaktbrott tas om hand och hur samarbetet med andra myndigheter kan utvecklas.
Ä Om kunskapen om den här typen av brott ökar, hoppas vi att fler är villiga att anmäla misstänkt illegal jakt på stora rovdjur till polisen, säger Henrik Forssblad, Rikspolisstyrelsens polisavdelning, POA, på polisens hemsida.

Gå till arkivet