Vi kan inte utrota rovdjuren

2008-09-18 |

Visst kan man förstå att många jägare är missnöjda över att vargen lyckats ta sig tillbaka till skogarna, efter några års frånvaro.

Självklart kan det kännas ganska surt att and­ra jagar på jaktlagets marker.

Men ändå borde jägarna böja sig för det faktum att naturens lagar är oföränderliga och att rovdjuren är grundstenarna i ekosystemen. Deras jakt är nödvändig både på kort och lång sikt, även om sambanden är för komplexa, för att helt kunna överblickas.

Frånvaro av stora rovdjur påverkar bevisligen, på lång sikt, bytesdjurens storlek och utseende, på kortare sikt deras betesvanor och beteende. Rovdjurens förmåga att välja ut sjuka och försvagade djur är nödvändig för att minska spridningen av olika sjukdomar, vilka förstås även kan drabba människor. Vem vet till exempel vad den snabba spridningen av fästingburna sjukdomar har orsakats av och vem kan ta ansvar för sådana konsekvenser?

Men de kanske allra tyngsta skälen för att bevara naturen hittar man inom människan själv. Jag tror att många människor känner ett behov av att leva i samklang med naturen på ett etiskt försvarbart sätt med liten påverkan på miljön.

När nu jägarförbundens medlemmar anser att naturens funktioner inte är till fyllest och kräver rätt att ingripa och förändra efter eget gottfinnande, är kollisionen ett faktum. Skall jägarnas krav på högre avkastning styra, eller är en fungerande natur viktigare?

Kampen om viltet kommer att fortsätta, och ingen tror väl att den är avslutad när vargen är borta. Sedan blir det lodjurens tur och björnens, järvens och örnarnas.

Vi har i vårt land länge haft ett starkt samförstånd att naturen är till för alla och skall skyddas från övergrepp. Detta helt nödvändiga samförstånd har gynnat både naturen och skogsägarna.

Vill vi verkligen rösta på de politiker som är beredda att offra detta samförstånd för några extra röster i riksdagsvalet? Det vore en verklig nesa om överstatliga EU tvingas peka med hela handen för att vi skall ta vårt ansvar för vår egen natur.

Olov Trosten
Västerås, medlem av Svenska rovdjursföreningen

Relaterade länkar

Gå till arkivet