Vargfrågan i Ovanåkers kommun

2007-06-01 |

Regionala ledare för Jägarnas Riksförbund, Svenska jägarförbundet och LRF: s rovdjursansvarige ondgörs sig i länets tidningar över vargförekomsten i Ovanåkers kommun där ett antal får har angripits. Det är ingen slump att samtliga undertecknare har jaktligt intresse utan för deras del är mer en fråga om jakt än skyddet och värnet av områdets tamdjur.

Man för fram nonsenspåståenden om att jaktmöjligheterna i det närmaste förstörts, när det i själva verket sedan lång tid är en medveten och från skogsbolaget styrd nedskjutning av älgstammen och inte vargen som är skulden till detta.

Svenska Rovdjursföreningen (SRF) anser givetvis att det är ytterst tråkigt att enskilda fårägare blir drabbade av rovdjursskador. Vi har full förståelse för problemet och det är av det skälet som SRF med ideell arbetskraft, kostnadsfritt ställer upp och hjälper tamdjursägare med uppsättning av rovdjurssäkra stängsel. En förebyggande åtgärd som vi anser ytterst viktig för att minimera detta problem och som kunde bli ytterligare effektiv om andra organisationer, till exempel jägarkåren, ställer upp och hjälper till i detta arbete.

Vi tycker också det är tråkigt att flera av de drabbade fårägarna intar en så negativ inställning till rovdjurssäkra stängsel. Tråkigt därför att länsstyrelsen ställer upp med så generösa bidrag och tråkigt därför att hjälp med uppsättning finns att tillgå. Vi saknar och efterlyser ett ökat egenansvar bland tamdjursägare, vilket borde vara en självklarhet i rovdjursområden och speciellt vid vargetableringar. Engagemanget för att minska problemet tycks saknas hos många och vi kan bara tolka detta som ett led i det tydliga rovdjursmotstånd som undertecknande organisationer ger uttryck för.

Vi noterar också med förundran att Svenska Jägarförbundet och LRF går hand i hand med Riksjägarna, som i flertalet regioner runt om i Sverige uttalar nolltolerans för varg.

Anders Ekholm
Svenska Rovdjursföreningen, region Gävleborg

Gå till arkivet