Vargen hotad av Rovdjursutredningen

2007-12-12 |

I Dalarna påträffades 4 december sannolikt tjuvskjuten varg. Spår tyder på att tiken under flera dygn oavbrutet gått runt sin döde hanne. Den i Värmland nyligen skjutna vargen var nästan blind på grund av hagel i ögonen, men även i framtass. Den s k Bjursåstiken saknade ett ben. En varg i Långsjö, Dalarna, haltar på tre ben och lämnar blodspår.

10 vargar kan ha skjutits legalt bara i år – vargar med normalbeteende, som försvarar familj och revir mot lösspringande jakthundar. Stammen består av cirka 150 vargar med svår inavel (mindre kullar, missbildningar) och 30 % dödlighet, varannan tjuvskjuten.

Rovdjursutredaren och medlemmen i Jägareförbundet, Åke Pettersson (c), föreslår trots detta ökad jakt på varg och menar, att legal jakt är botemedel mot tjuvskytte. Ingen forskning styrker detta (www.sciencedirect.com, H Andrén). Hittills starkt utökade möjligheter till vargjakt har inte ”ökat acceptansen” för varg, som nu nästintill riskfritt kan skjutas enligt § 28.

Antal vargar föreslås vara så lågt, att invandring av 1-2 vargar per varggeneration (5 år) krävs, men Pettersson anger inte hur vargen skall kunna ta sig igenom det s.k. tjuvskyttebältet i norr. Först då vi har acceptabel inavelsnivå och behövlig invandring kan antal diskuteras.

Pettersson vill, att beslut om jakt skall fattas av länsstyrelse. Den beslutsnivån är möjlig först, när vi har livskraftiga varg- och järvstammar. Förmår lokala tjänstemän stå emot trycket från lokala vargnegativa intressen…

Vargen och naturintresserad allmänhet är förlorarna, om utredningen blir styrande för vår rovdjurspolitik med risk för ännu en utrotning av vargen.

Kristian Bernstone
Landsbygdsbo, medlem i Svenska Rovdjursföreningen

Publicerad i Göteborgs-Posten december 2007

Gå till arkivet