Varg blir offerlamm

2010-01-09 |

Först passar jag på att framhålla, att demokrati vilar på fundament av förståelse och respekt för
varandras åsikter. Jägare och rovdjursvänner har utsatts för hot och trakasserier. Jag tar starkt
avstånd från dylika fasoner.

Så till Maria KornevikJakobssons insändare. Regeringen inledde 2010, det internationella året för biologisk mångfald, med licensjakt på en i Sverige akut hotad vargstam. Administrativa kostnader för jakten, 4-5 miljoner, kronor tas från anslaget till biologisk mångfald.

Vargjakten har fått massiv kritik för tillkortakommanden. Jägareförbundet inför därför förhoppningsvis ett vargpass (motsvarande björnpasset), föreslaget av en uddevallajägare. Förbundet bör vid eventuell jakt nästa år låta ljungskilejägarna lära ut hur sådan bedrivs. De visade elddisciplin, kunskap om skjutavstånd, riktning och avfyring; just sådant som brast annorstädes.

Etik är självklar vid all jakt. I detta nu går 7 månader unga vargar i Gävleborgs län utan föräldrar; kanske framtida problem.

Miljöminister Carlgren ville sätta stopp för inaveln i vargstammen. Verkställt genom slumpvis jakt! I skogen går inte att urskilja varg med inavelsdefekt. Friska vargar skall sedan tillföras, men jägarorganisationerna hjälper inte gärna till att sätta ut varg; lokalt motstånd kan bli hårt.

Borde inte Carlgren först ha låtit utreda gynnsam bevarandestatus och genetisk stabilitet samt genomföra den av riksdagen fastställda utvärderingen av uppnått etappmål på 20 föryngringar för att sedan medge licensjakt? Varför denna brådska? Varför tvärtom? Utan vetenskaplig förankring.

Undersökning av fällda vargar kommer att utvisa friska sådana respektive drabbade av inavelsdefekter som ryggskador mm. Även skottskador från påskjutningar eller gamla sådana från illegal jakt kan konstateras.

Carlgren vill ”slussa invandrare genom renbeteslandet”. Detta kräver krafttag mot illegal jakt och förändrad rennäringspolitik. Vågar Carlgren detta? Carlgren sade sig vilja ”föra de olika intresseorganisationerna närmare varandra”, men vågade inte gå emot jägarorganisationernas krav. En vrede väller nu fram över landet – vissa kräver hans avgång. Är detta spiken i kistan för centerns gröna profil?

Jakten skulle öka acceptansen för varg – har den gjort det? Är alla jägare nöjda? Vi inom bevarandeorganisationerna med sedan länge hög acceptans är inte nöjda. Hade inte en samsyn varit bättre för alla parter?

Jag frågade ovan Varför? Kan svaret vara, att brådskan blott och bart är en politisk fråga inför valet i höst? Är det därför Maria Kornevik Jakobsson anser jakten på varg nödvändig?

Så blir 27 vargar offerlamm på inrikespolitiskt altare.

Kristian Bernstone
Regionansvarig för Svenska Rovdjursföreningen Västra Götaland

Publicerad i Bohusläningen 100109

Dokument för nedladdning

100112 Bohusläningen Vargen blir offerlamm.pdf

Gå till arkivet